Temakonference om klima og grøn omstilling

Den 26. januar blev Vestnordisk Råds temakonference om klimaindsats og grøn omstilling i Vestnorden afholdt virtuelt og streamet fra kulturhuset Hof på Akureyri, Island.

På konferencen var der oplæg fra miljøministrene i de tre vestnordiske lande, oplæg fra videnskabsfolk og speciallister indenfor klimaforandringer, repræsentanter fra virksomheder der deltager aktivt i den grønne omstilling i de tre lande, og repræsentanter fra forskningsinstituter og arbejdsgrupper indenfor Arktis råds virke. Derudover deltog Vestnordisk råds præsidium aktivt i paneledebat med oplægsholdere. På konferencen blev nomineringer til Vestnordisk Børne-og ungdomslitteratur endvidere offentliggjort.

Alle oplægsholdere opfordrede til mere samarbejde i Vestnorden, både mellem politikere, videnskabsfolk og virksomheder. Speciel vægt blev lagt på samarbejde indenfor havforskning og grøn omstilling i skibsfart og fiskeri. Kalistat Lund, Grønlands naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø foreslog at der i forlængelse af mødet ville blive oprettet et samarbejdsforum for Vestnordiske miljø og/eller klimaministere. Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima og Magnus Rasmussen, Færøernes miljø- og erhvervsminister responderede positivt på denne idé fra Kalistat Lund. Vestnordisk råds præsidium opfordrede til mere samarbejde mellem ministrene i de tre lande og alle tre ministrere udtrykte følgende sin vilje til at samarbejde mere sammen.