Fra Vestnordisk Råds årsmøde i Løgtingið i Tórshavn i september 2018

Vestnordisk Råd holder sædvanligvis årsmøde i slutningen af sommeren eller tidligt på efteråret. Rådets møder holdes skiftevis i de tre medlemslande. Rådet er beslutningsdygtigt, når alle delegationerne er repræsenteret, og hver delegation er repræsenteret ved et flertal.