Samarbejdsaftale med Arktiske Parlamentarikere

Vestnordisk Råd og Arktiske Parlamentarikere har den 29. august i Nuuk underskrevet en samarbejdsaftale med henblik på at styrke relationerne imellem organisationerne. Aftalen vedrører emner som gensidig orientering om vedtagne resolutioner og anbefalinger, ret for folkevalgte repræsentanter at deltage med taleret i hinandens møder, samt afholdelsen af et årligt fælles møde mellem formanden for Arktiske …

Ny formand i Vestnordiske Råd

Efter et vellykket årsmøde skulle ny formand for Vestnordisk råd udpeges. Den nye formand for det Vestnordiske Råd er Steinunn Þóra Árnadóttir fra Alþingi, Islands parlament. Hun afløser dermed Kim Kielsen fra Inatsisartut, Grønlands parlament. Vi takker Kim for hans tid som formand og byder samtidigt hjerteligt velkommen til vores nye formand, Steinunn Þóra Árnadóttir.

Ligestilling, LGBTI-personer og turisme på dagsordenen ved årsmødets anden dag

Årsmødets anden dag er nu over og dermed er Vestnordisk Råds årsmøde afsluttet. Hovedpunkterne på dagens program, lagde op til en debat præget af stort engagement. Et forslag om ”Ligestilling i Vestnorden”, fremstillet af den islandske delegation, blev vedtaget med følgende ordlyd: „Forslag til rekommandation om det vestnordiske samarbejde om ligestillingVestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, …

Årsmødets første dag

Vestnordisk Råds 38. Årsmøde i Nuuk startede i dag. Mødet startede ud med en varm velkomst af Doris J. Jensen på vegne af Inatsisartuts delegation. Efter velkomsttalen, blev vestnordisk topmøde afholdt. Ministre for udenrigs anliggender i henholdsvis Grønland, Vivian Motzfeldt, og Færøerne, Jenis av Rana, holdt hver især taler om temaet ”Samarbejde med Vestnordens naboer.” …

Arctic Circle Greenland Forum 2022

Medlemmer af det Vestnordiske Råd har de sidste par dage været til stede I Nuuk, hvor Arctic Circle Greenland Forum har fundet sted. Der har været talrige interessante oplæg og debatter med et felt af stærke repræsentanter som alle har en fælles interesse i at inspirere og lære af hinanden, på tværs af landegrænserne. Kristrún …

Årsmøde 2022

I dagene den 30. og 31. august, afholdes Vestnordisk Råds årsmøde, hvor ministre, parlamentarikere, og gæster vil deltage. Dette er med henblik på drøftelse af vestnordiske anliggender samt for at styrke det vestnordiske samarbejde. Dette er Rådets 38. årsmøde og med en omfattende dagsorden bliver der lagt op til begivenhedsrige dage i Grønlands naturskønne hovedstad, …

Temakonference om de unges fremtidsudsigter i Vestnorden

Medlemmer i Vestnordisk råd mødes i Qaqortoq i Grønland 14.-18. juni for at drifte forskellige spørgsmål vedrørende unge og deres fremtidsudsigter i Vestnorden. Torsdag den 16. juni inviterer Vestnordisk råd til åben konference på Hotel Qaqortoq hvor fokus vil blive sat på tre temaer, dvs. klima og grøn omstilling, samfund og identitet og uddannelse og …

Besøg hos Sendistovan i Reykjavik

Den 18. maj fik Sendistova Føroyja í Reykjavík besøg af tre medlemmer af den islandske delegation i Vestordisk råd og af Vestnordisk råds sekretariet. Halla Nolsøe Poulsen sendikvinna tog imod gæsterne og startede med at fortælle om Sendistovans virke i Reykjavik. Derefter blev det til en god diskussion om samarbejde mellem Island og Færøerne og …

Kim Kielsen, ny formand for Vestnordisk råd

Kim Kielsen, ny formand for Vestnordisk råd. Kim Kielsen er den 6. april valgt som ny formand for Grønlands delegation og indtræder dermed som formand for Vestnordisk Råd, da Grønland har formandskabet i rådet fra efteråret 2021 til efteråret 2022. Den grønlandske delegation har konstitueret sig efter regeringsskiftet i Grønland den 4. april og Kim …