Vores arbejde

Vestnordisk Råds målsætninger:

  • At samarbejde om Vestnordiske interesser.
  • Sammen at bevogte Nordatlantens ressourcer og kultur, og hjælpe til med at udvikle Vestnordiske interesser gennem regering og landsstyrene, ikke mindst ved alvorlige problemer angående ressourceforvaltning, forurening m.v.
  • At følge op på regeringernes og landsstyrenes vestnordiske samarbejde.
  • At arbejde sammen med Nordisk Råd, og at fungere som mellemled omkring vestnordiske interesser i nordisk samarbejde.
  • At virke som parlamentarisk mellemled mellem vestnordiske samarbejdsorganer og andre mellemfolkelige og internationale samarbejdsgrupper, herunder det arktiske parlamentariske samarbejde.

Fra Vestnordisk Råds Charter, §2