Kalender 2023 med mærkedage

Vestnordisk Råds møde- og aktivitetskalender 2023

Januar
19. januar: Præsidiemøde, virtuelt

Februar
6. februar: Præsidiemøde, Løgtingið, Tórshavn, Færøerne

7. februar: Vestnordisk Råds Temakonference om Fødevareforsyningssikkerhed og selvforsyning i Vestnorden, Hotel Hafnia, Tórshavn, Færøerne

8. februar: Internt møde i Vestnordisk Råd, Hotel Hafnia, Tórshavn, Færøerne

Marts
15. marts: Nordisk Råds Temasession, Reykjavík, Island

23. marts: Nordens dag

April
25. april: Flagdag, Færøerne

Maj

Juni
15. juni: Præsidiemøde, Reykjavík, Island

17. juni: Nationaldag, Island

21. juni: Nationaldag, Grønland

Juli

29. juli: Nationaldag, Færøerne

August
28. august: Præsidiemøde, Reykjavík, Island
29. – 30. august: Vestnordisk Råds 39. Årsmøde, Reykjavík, Island

September
23. september: Vestnordisk dag

Oktober
18. oktober: Præsidiemøde, Reykjavík, Island.
19. – 22. oktober: Arctic Circle Assembly, Reykjavík, Island

30. oktober: Præsidiemøde, Oslo, Norge

31. oktober – 2. november: Nordisk Råds Session, Oslo, Norge

November

December

1. december: Suverænitetsdag, Island