Samarbejde med vestnordiske, nordiske, europæiske og arktiske partnere udgør en vigtig del af Vestnordisk Råds målsætninger.

De vestnordiske landes parlamenter

Norden

De Nordiske Huse

Øvrigt parlamentarisk samarbejde

Europa