Hjemmesiden er ved at blive opdateret.
Har du brug for oplysninger om Vestnordisk Råd, så kontakt da:

Inga Dora Markussen
Generalsekretær / Secretary General
Tel + 354 5630 731
Fax + 354 5630 435
idm@althingi.is

  

Basic information about the West-Nordic Council is presented in Greenlandic, Icelandic, Faroese, Danish and English on this site.

 Updates and actual news however are primarily presented in Danish.

For the language of your choice, please click on the appropriate flag above.

 

 

Denne hjemmeside indeholder basale informationer om Vestnordisk råd på dansk, engelsk færøsk, grønlandsk og islandsk.

Opdateringer og aktuelle nyheder publiceres derimod hovedsageligt på dansk.

Anvend flagerne øverst på siden for at vælge sprog.

   


 Nyheder/News - Only in Danish

19.06.2014 Vagtskifte i Vestnordisk Råd
Thordur_og_Inga.jpg

I denne tid er der travlhed hos Vestnordisk Råds sekretariat i Reykjavik.

Her er den afgåede generalsekretær for Rådet, Þórður Þórarinsson i gang med at overdrage driften af sekretariatet til den nye generalsekretær Inga Dora Markussen.

Med overdragelsen bliver det et farvel til Þórður Þórarinsson som har været generalsekretær for Rådet i ni år.

Han er blevet ansat som direktør i regeringspartiet Sjálfstæðisflokkurinn (Selvstændighedspartiet).

Læs mere
29.04.2014 Inga Dora ny generalsekretær i Vestnordisk Råd
Inga_Dora_Foto_Dorthe_Olsen_.jpg

Vestnordisk Råds Præsidium har besluttet, at det bliver Inga Dóra G. Markussen fra Nuuk der overtager stillingen som generalsekretær for Vestnordisk Råd.

Hun afløser Þórður Þórarinsson som efter ni år på posten har valgt nye udfordringer.

Der var stor interesse for jobbet som generalsekretær, idet 41 havde sendt ansøgning inden deadline den 24.februar 2014.

- De mange ansøgninger til stillingen viste os, at interessen for rådets arbejde og Vestnorden er i høj kurs. Derfor har Rådets Præsidium givet sig god tid til at vælge den oplagte kandidat til jobbet, siger Unnur Brá Konráðsdóttir, formand for Vestnordisk Råd og medlem af Islands Alting.

Læs mere
29.04.2014 Nýr framkvæmdastjóri Vestnorræna ráðsins
Inga_Dora_Foto_Dorthe_Olsen_.jpg

Forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins hefur ráðið Ingu Dóru G. Markussen frá Nuuk á Grænlandi sem framkvæmdastjóra ráðsins.

Hún tekur við stöðunni af Þórði Þórarinssyni, sem hefur horfið til annarra starfa eftir níu ára þjónustu.

Mikill áhugi var á framkvæmdastjórastöðunni, sem sjá má af því að 41 hafði sent inn umsókn þegar frestur rann út hinn 24. febrúar 2014.

„Þessi fjöldi umsókna sýnir að ríkur áhugi er á starfi ráðsins og vestnorrænu samstarfi. Þess vegna gaf forsætisnefnd ráðsins sér rúman tíma til þess að velja rétta manneskju í starfið,“ segir Unnur Bráð Konráðsdóttir, alþingismaður og formaður Vestnorræna ráðsins.

 
Læs mere
10.02.2014 Vestnordisk Råd søger Generalsekretær
vnLogo160.jpg

Til tiltrædelse pr. 1. april 2014, eller efter nærmere aftale, søges generalsekretær. Vestnordisk Råds sekretariat, som består af én ansat, er placeret hos Altingets internationale afdeling i Reykjavik.

Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorganisation mellem Færøernes Lagting, Grønlands Inatsisartut og Islands Alting.

Arbejdsopgaverne er hovedsagelig faglig og administrativ støtte til Vestnordisk Råd, sagsforberedelse, opfølgning af Rådets beslutninger, planlægning og forberedelse af møder og konferencer, bistand til Rådet i dets internationale virksomhed samt kontakt og informationsformidling til medier og offentlighed. Generalsekretæren udarbejder budgetforslag og styrer Rådets økonomi.

Læs mere
23.01.2014 Styrkelse af Vestnordens selvforsyning af fødevarer
2014_VNR_temakonference

På Vestnordisk Råds årlige temakonference som afholdes på Sandoy på Færøerne i næste uge, vil man behandle muligheden for at styrke Vestnordens selvforsyning af fødevarer. 

På konferencen, som afholdes 21. – 22. januar, samles omkring 40 vestnordiske og norske politikere, akademikere og fagfolk for at diskutere, hvordan styrkelsen af selvforsyningen af fødevare i regionen kan sikres. 

Én af de spørgsmål der bliver behandlet er, om de tre lande vil være bedre i stand til at forstyrke fødevaresikkerheden i samarbejde end hver for sig.

Læs mere
23.01.2014 Vestnorræna efnahagssvæðið
2014_VNR_temakonference

Vestnorræna ráðið hvetur ríkisstjórnir Íslands, Færeyja og Grænlands til þess að endurskoða landamærahindranir milli landanna, sem koma í veg fríverslun milli vestnorrænu ríkjanna.

Vestnorræna ráðið hvetur ríkisstjórnirnar þrjár jafnframt til þess að gera með sér fríverslunarsamning svo að löndin þrjú myndi eitt efnahagssvæði.

Þess vegna er æskilegt að framtíðarviðræður um endurnýjun alþjóðlegra viðskiptasamninga miðist við að innleiða fríverslun í vestnorrænu ríkjunum.

Læs mere
22.01.2014 Unnur Brá Konráðsdóttir valgt formand for Hoyvíksaftalens parlamentsudvalgs

Medlem af Islands Alting Unnur Brá Konráðsdóttir blev valgt som formand for Hoyvíksaftalens parlamentsudvalg på udvalgets møde på Sandoy, Færøerne. 

Brandur Sandoy medlem af Færøerne Lagting blev valgt som parlamentsudvalgets viceformand. På mødet blev mulighederne for Grønlands deltagelse i aftalen diskuteret. 

Det blev besluttet at kigge nærmere på fordele og ulemper for Grønland ved at deltage samt at tage sagen op igen på udvalgets næste møde som afholdes i Island i september.

Læs mere
22.01.2014 Unnur Brá Konráðsdóttir kjörin formaður þingmannanefndar Hoyvíkursamningsins
Unnur_Bra_Konradsdottir

Unnur Brá Konráðsdóttir alþingismaður hefur verið kjörin formaður þingmannanefndar Hoyvíkursamningsins. 

Brandur Sandoy þingmaður á færeyska Lögþinginu hefur verið kjörinn varaformaður nefndarinnar.

Á fundinum var möguleg þátttaka Grænlands í Hoyvíkursamningnum rædd og var ákveðið að kanna kosti þess og galla frekar.

Málið verður tekið upp að nýju á fundi nefndarinnar sem haldin verður í september síðar á þessu ári.

Læs mere
15.01.2014 Styrkelse af Vestnordens selvforsyning af fødevarer
Fisk_Foto__Karin_Beate_Nøsterud__www_norden_org.jpg

På Vestnordisk Råds årlige temakonference som afholdes på Sandoy på Færøerne i næste uge, vil man behandle muligheden for at styrke Vestnordens selvforsyning af fødevarer. 

På konferencen, som afholdes 21. – 22. januar, samles omkring 40 vestnordiske og norske politikere, akademikere og fagfolk for at diskutere, hvordan styrkelsen af selvforsyningen af fødevare i regionen kan sikres.  Én af de spørgsmål der bliver behandlet er, om de tre lande vil være bedre i stand til at forstyrke fødevaresikkerheden i samarbejde end hver for sig. 

Foto: Norden.org/ Karin Beate Nøster

Læs mere
20.12.2013 Tre bøger indstillet til vestnordisk børnelitteraturpris
Litteraturpris_grundmaerke_hvidt.jpg

Tre bøger er nominerede til Vestnordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris, én bog fra henholdsvis Færøerne, Grønland og Island.  I august 2012 udråbes siden vinderen af Prisen.  Litteraturprisen er 60.000 danske kroner og bliver uddelt hvert andet år.

Færøernes bedømmelseskomité har til Prisen for 2014 valgt at nominere børnebogen Flata kaninin efter illustratoren og forfatteren Bárður Oskarsson.

Grønlands bedømmelseskomité har indstillet Den magiske kasket efter Kathrine Rosing

Islands dommerkomité har indstillet Tímakistan (Tidskisten) efter Andri Snær Magnason.

Læs mere