Basic information about the West-Nordic Council is presented in Greenlandic, Icelandic, Faroese, Danish and English on this site.

 Updates and actual news however are primarily presented in Danish.

For the language of your choice, please click on the appropriate flag above.

 

 

Denne hjemmeside indeholder basale informationer om Vestnordisk råd på dansk, engelsk færøsk, grønlandsk og islandsk.

Opdateringer og aktuelle nyheder publiceres derimod hovedsageligt på dansk.

Anvend flagerne øverst på siden for at vælge sprog.

   


 Nyheder/News - Only in Danish

10.02.2014 Vestnordisk Råd søger Generalsekretær
vnLogo160.jpg

Til tiltrædelse pr. 1. april 2014, eller efter nærmere aftale, søges generalsekretær. Vestnordisk Råds sekretariat, som består af én ansat, er placeret hos Altingets internationale afdeling i Reykjavik.

Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorganisation mellem Færøernes Lagting, Grønlands Inatsisartut og Islands Alting.

Arbejdsopgaverne er hovedsagelig faglig og administrativ støtte til Vestnordisk Råd, sagsforberedelse, opfølgning af Rådets beslutninger, planlægning og forberedelse af møder og konferencer, bistand til Rådet i dets internationale virksomhed samt kontakt og informationsformidling til medier og offentlighed. Generalsekretæren udarbejder budgetforslag og styrer Rådets økonomi.

Lesa meira...
23.01.2014 Styrkelse af Vestnordens selvforsyning af fødevarer
2014_VNR_temakonference

På Vestnordisk Råds årlige temakonference som afholdes på Sandoy på Færøerne i næste uge, vil man behandle muligheden for at styrke Vestnordens selvforsyning af fødevarer. 

På konferencen, som afholdes 21. – 22. januar, samles omkring 40 vestnordiske og norske politikere, akademikere og fagfolk for at diskutere, hvordan styrkelsen af selvforsyningen af fødevare i regionen kan sikres. 

Én af de spørgsmål der bliver behandlet er, om de tre lande vil være bedre i stand til at forstyrke fødevaresikkerheden i samarbejde end hver for sig.

Lesa meira...
23.01.2014 Vestnorræna efnahagssvæðið
2014_VNR_temakonference

Vestnorræna ráðið hvetur ríkisstjórnir Íslands, Færeyja og Grænlands til þess að endurskoða landamærahindranir milli landanna, sem koma í veg fríverslun milli vestnorrænu ríkjanna.

Vestnorræna ráðið hvetur ríkisstjórnirnar þrjár jafnframt til þess að gera með sér fríverslunarsamning svo að löndin þrjú myndi eitt efnahagssvæði.

Þess vegna er æskilegt að framtíðarviðræður um endurnýjun alþjóðlegra viðskiptasamninga miðist við að innleiða fríverslun í vestnorrænu ríkjunum.

Lesa meira...
22.01.2014 Unnur Brá Konráðsdóttir valgt formand for Hoyvíksaftalens parlamentsudvalgs

Medlem af Islands Alting Unnur Brá Konráðsdóttir blev valgt som formand for Hoyvíksaftalens parlamentsudvalg på udvalgets møde på Sandoy, Færøerne. 

Brandur Sandoy medlem af Færøerne Lagting blev valgt som parlamentsudvalgets viceformand. På mødet blev mulighederne for Grønlands deltagelse i aftalen diskuteret. 

Det blev besluttet at kigge nærmere på fordele og ulemper for Grønland ved at deltage samt at tage sagen op igen på udvalgets næste møde som afholdes i Island i september.

Lesa meira...
22.01.2014 Unnur Brá Konráðsdóttir kjörin formaður þingmannanefndar Hoyvíkursamningsins
Unnur_Bra_Konradsdottir

Unnur Brá Konráðsdóttir alþingismaður hefur verið kjörin formaður þingmannanefndar Hoyvíkursamningsins. 

Brandur Sandoy þingmaður á færeyska Lögþinginu hefur verið kjörinn varaformaður nefndarinnar.

Á fundinum var möguleg þátttaka Grænlands í Hoyvíkursamningnum rædd og var ákveðið að kanna kosti þess og galla frekar.

Málið verður tekið upp að nýju á fundi nefndarinnar sem haldin verður í september síðar á þessu ári.

Lesa meira...
15.01.2014 Styrkelse af Vestnordens selvforsyning af fødevarer
Fisk_Foto__Karin_Beate_Nøsterud__www_norden_org.jpg

På Vestnordisk Råds årlige temakonference som afholdes på Sandoy på Færøerne i næste uge, vil man behandle muligheden for at styrke Vestnordens selvforsyning af fødevarer. 

På konferencen, som afholdes 21. – 22. januar, samles omkring 40 vestnordiske og norske politikere, akademikere og fagfolk for at diskutere, hvordan styrkelsen af selvforsyningen af fødevare i regionen kan sikres.  Én af de spørgsmål der bliver behandlet er, om de tre lande vil være bedre i stand til at forstyrke fødevaresikkerheden i samarbejde end hver for sig. 

Foto: Norden.org/ Karin Beate Nøster

Lesa meira...
20.12.2013 Tre bøger indstillet til vestnordisk børnelitteraturpris
Litteraturpris_grundmaerke_hvidt.jpg

Tre bøger er nominerede til Vestnordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris, én bog fra henholdsvis Færøerne, Grønland og Island.  I august 2012 udråbes siden vinderen af Prisen.  Litteraturprisen er 60.000 danske kroner og bliver uddelt hvert andet år.

Færøernes bedømmelseskomité har til Prisen for 2014 valgt at nominere børnebogen Flata kaninin efter illustratoren og forfatteren Bárður Oskarsson.

Grønlands bedømmelseskomité har indstillet Den magiske kasket efter Kathrine Rosing

Islands dommerkomité har indstillet Tímakistan (Tidskisten) efter Andri Snær Magnason.

Lesa meira...
20.08.2013 Unnur Brá Konráðsdóttir ny formand for Vestnordisk Råd
Unnur_Bra_Konradsdottir

Medlem af Islands Alþingi, Unnur Brá Konráðsdóttir, blev den 20. august 2013 valgt som Vestnordisk Råds formand under Rådets 29. årsmøde som afholdes i Narsarsuaq i Sydgrønland 17. – 21. august. 

Hun overtaget posten fra Lars Emil Johansen, formand for Grønlands Inatsisartut (Landsting).

Præsidiets to øvrige medlemmer blev genvalgt, bestående af den hidtidige formand for Vestnordisk Råd Lars Emil Johansen samt Bill Justinussen fra Færøerne.

Lesa meira...
20.08.2013 Unnur Brá Konráðsdóttir kjörin formaður Vestnorræna ráðsins
Unnur_Bra_raeda_2013

Ársfundur Vestnorræna ráðsins kaus Unni Brá Konráðsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins og formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, formann ráðsins á 29. ársfundi þess sem haldinn er í Narsarsuaq í Suður-Grænlandi dagana 19. til 20. ágúst.

Unnur Brá Konráðsdóttir tekur við embættinu af Lars-Emil Johansen, forseta grænlenska Landsþingsins, sem heitir Inatsisartut eftir að Grænland hlaut sjálfstjórn.

Lesa meira...
19.08.2013 Vestnordisk Råd fordømmer Europaunionens trusler
Vestnordisk Råds årsmøde 2013, som startede den 19. august, fordømmer og kritiserer på det stærkeste EU’s trusler om sanktioner imod Færøerne og Island på grund af disse landes makrelfiskeri og EU´s beslutning om sanktioner imod Færøerne på grund af deres sildefiskeri.
 
Lesa meira...