Vestnordisk Råds deltagelse på den 9. arktiske konference, som denne gang afholdes i Europaparlamentet i Bruxelles

,,Jeg vil understrege vigtigheden af at man respekterer både de vestnordiske landes særlige stilling og landenes ret til at udnytte havets levende ressourcer på en bæredygtig måde inden deres respektive økonomiske zoner”, sagde Vestnordisk Råds viceformand Kári P. Højgaard på Den niende arktiske parlamentariske konference som afholdes i Europaparlamentet i Brusseli dagene 13. til 15. september.

Kári fortalte i sin tale, at Vestnordisk Råd, med henvisning til Rio-deklerationen, understreger at de vestnordiske lande er i deres fulde ret til at udnytte deres naturressourcer på en bæredygtig måde. Dette gælder også alle havets levende ressourcer, såvel fugle, fiske som pattedyr.

Han fortalte, at fangst er en del af den vestnordiske kultur, samt en levevej som markerer særstillingen til de tre lande, som de deler med de oprindelige folk i Arktis, og at landene er ønationer i Nord-Atlanterhavet, som til en stor del bygger deres økonomi på en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, fra fiskeri, hval- og sælfangst til fuglefangst.

Kári orienterede forsamlingen om, at EUs forbud mod salg af sælskindsprodukter på EUs indre marked har, trods Inuit undtagelse, undergravet den grønlandske økonomi, hvor mange har deres levebrød af traditionel fangst og forædling af mange slags produkter af sælskind.  Han gennemgik ligeledes, at EU i tillæg til forbuddet mod sælskindsprodukter har vedtaget, et forbehold overfor Islands medlemskab af Europa-Unionen afhængigt af at al hvalfangst i Island blev opgivet.

Kári fortalte, at Rådets årsmøde har udtalt, at de vestnordiske lande hverken vil kunne finde sig i de trusler, som tvang, handelsblokader, forbud og propagandakampagner mod nationernes bæredygtige udnyttelse af havets ressourcer inden deres egne økonomiske zoner indebærer, en udnyttelse som nota bene er i fuldt samsvar med internationale love.

Han pointerede, at med sin erklæring vil Vestnordisk råd understrege nationernes selvbestemmelsesret, når det gælder udnyttelse af ressourcer inden den økonomiske zone, samt påminde om fangstnationernes rettigheder og pligter og den pligt alle har til at observere international lovgivning.

Han understreg, at kravet ligeledes skal ses i lyset af de konsekvenser af de klimatiske ændringer som medfører ændringer i havets „normale“ sammensætning af fiskearter, herunder bl.a. makrellens fremkomst i vestnordiske farvande og ændringerne medfører ikke ubetydelige konsekvenser for de eksisterende dyrelivs fødekæde med nye arters fremkomst i regionerne samt accepten af landenes nye indkomst muligheder som følge af overnævnte ændringer.

Viceformanden opfordrede til, i lys af ovennævnte, at der bliver taget fuldt hensyn til både Vestnordens særstilling og internationale love i al kontakt og forhandlinger med de vestnordiske lande.

Gerður Kristný hlýtur bókmenntaverðlaun Vestnorræna ráðsins

Gerður Kristný hlaut í morgun Barna-og unglingabókaverðlaun Vestnorræna ráðsins 2010 fyrir skáldsöguna Garðurinn.  Ólína Þorvarðardóttir formaður ráðsins og prófessor Dagný Kristjánsdóttir afhentu Gerði Kristnýju verðlaunin sem nema um 1,2 milljón íslenskra króna við hátíðlega athöfn í Alþingishúsinu.

Þetta er í fimmta skipti sem verðlaunin eru veitt en þeim er úthlutað annað hvert ár.  Dómnefnd barnabókaverðlaunanna skipaði Oddfríður Marni Rasmussen frá Færeyjum, Vera Lise Rosing Olsen frá Grænlandi og prófessor Dagný Kristjánsdóttir frá Íslandi.

Í rökstuðningi dómnefndar segir meðal annars að Garðurinn sé ,,unglingabók, samtímasaga og fortíðarsaga, skrifuð af fagmennsku og sjaldgæfum glæsibrag. Nútíð og fortíð tengjast í mörgum hliðarsögum og mörkin milli hins þekkta og óþekkta eru dregin í efa.

Garðurinngerist í Reykjavík. Gerður Kristný blandar saman ólíkum bókmenntagreinum og beitir aðferðum draugasagna, fantasíu, sálfræðilegra þroskasagna og sögulegra skáldsagna. Íslandssagan leikur stórt hlutverk í skáldsögunni.

Spænska veikin (1918) lagðist þungt á Reykjavík. Annar áratugur aldarinnar sem leið er í bakgrunni sögunnar og að honum beinist ótti aðalpersónunnar við hið óþekkta og þau eyðingaröfl sem reynast ekki alltaf koma utan frá heldur geta einnig búið innra með okkur. Í þessari bók tekst höfundinum fagurlega að sameina þekkingu, skemmtun og listrænt gildi.”

Garðurinnsegir frá unglingsstúlkunni Eyju sem flytur með foreldrum sínum í hús á móti gamla kirkjugarðinum við Suðurgötu. Eyju bregður þegar hún lítur út um gluggann og sér hinum megin við götuna gríðarmikinn kirkjugarð, fullan af legsteinum og krossum. Faðir hennar er sagnfræðingur sem er að rannsaka sögu spænsku veikinnar 1918. Hann kaupir brúnan leðurstól í antíkbúð niðri í bæ. Foreldrum Eyju finnst hann algert æði en hún finnur strax að stólnum fylgir eitthvað sem er óvelkomið inn á heimilið. Dularfullir atburðir eiga sér stað í kjölfarið og virðast tengdir stólnum. Þegar foreldrarnir veikjast lífshættulega af ókunnum sjúkdómi verður Eyja að taka upp baráttu við hin illu öfl til að bjarga þeim.

Gerður Kristnýer með BA-próf í frönsku frá Háskóla Íslands með almenna bókmenntafræði sem aukafag. Gerður Kristný stundaði jafnframt nám í hagnýtri fjölmiðlun 1992-1993.  Eftir hana liggur fjöldi bóka.  Hún hefur ritað barnabækur, skáldsögur, ævisögu, ljóðabækur auk þess sem ljóð hennar og smásögur hafa birst í ýmsum safnritum, erlendum sem íslenskum.  Von er á nýrri ljóðabók eftir Gerði Kristnýju með haustinu.

Auk Garðsins voru barnabækurnar Várferðin til Brúnna frá Færeyjum eftir Rakel Helmsdal og Sila frá Grænlandi eftir Lana Hansen tilnefndar.

Árið 2002 hlaut bókin Sagan af bláa hnettinum eftir Andra Snæ Magnason verðlaunin, árið 2004 bókin Engill í vesturbænum eftir Kristínu Steinsdóttur og Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur, árið 2006 hlaut færeyska bókin Hundurinn, kötturinn og músineftir Bárð Oskarsson verðlaunin og árið 2008 bókin Draugslóð eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur.

Kirkegården får Vestnordisk Råds Litteraturpris 2010

Forfatteren Gerður Kristný fik i morges Vestnordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris 2010 for bogen Kirkegården.  Rådets formand Ólína Þorvarðardóttir altingsmedlem og professor Dagný Kristjánsdóttir overrakte Prisen, som er på 60.000 danske kroner, ved en højtidelig ceremoni på Islands Alting.

Prisen blev i dag uddelt for femte gang. Der vælges en vinder af Prisen hvert andet år.  Den vestnordiske dommerkomité består af Oddfríður Marni Rasmussen fra Færøerne, Vera Lise Rosing Olsen fra Grønland og Dagný Kristjánsdóttir fra Island.

Den vestnordiske dommerkomité siger blandt andet i sin redegørelse, at bogen Kirkegårde ,,er skrevet med sjældent rutineret elegance. Igennem talrige sidehistorier bliver nutid og fortid knyttet sammen, og der bliver sat spørgsmålstegn ved grænserne mellem det kendte og det ukendte.”

Kirkegårdener en ungdomsroman som udspiller sig i dagens Reykjavík. Dommerkomitéen pointerer at Gerður Kristný ,,blander forskellige litterære genrer og benytter sig af træk fra spøgelseshistorien, fantasy-genren, den psykologiske udviklingsskildring og den historiske roman. Historien spiller en vigtig rolle i romanen.”

Kirkegårdener om teenagerpigen Eyja, der sammen med sine forældre flytter ind i et hus over for den gamle kirkegård i Reykjavik. Hendes far er historiker og i færd med at forske i historien omkring Den Spanske Syge i 1918. Mystiske hændelser finder sted og synes at have forbindelse til en gammel stol, som familien erhverver. Da forældrene bliver ramt af en livstruende mystisk sygdom, tvinges Eyja til at tage kampen op imod de onde kræfter for at redde dem.

Forfatteren Gerður Kristný har BA-grad i fransk fra Islands Universitet med litteratur som sidefag.  Gerður Kristný studerede også medievidenskab i 1992 og 1993.  Hun har skrevet adskillige bøger.  Hun har forfattet både børnebøger, romaner og biografi.  Hendes digter og noveller er blevet publiceret i forskellige antologier, både islandske og udenlandske.

Udover Kirkegården blev børnebøgerne Várferðin til brúnna fra Færøerne af Rakel Helmsdal og Sila fra Grønland af Lana Hansen nominerede til Prisen 2010.

Tidligere har barnebøgerne „Sagan af bláa hnettinum” af Andri Snær Magnason (2002), „Engill í vesturbænum” af Kristín Steinsdóttir ogHalla Sólveig Þorgeirsdóttir (2004), den færøske bog Ein hundur, ein ketta og ein mús” af Bárður Oskarsson (2006) og Draugaslóð af Kristín Helga Gunnarsdóttir (2008) modtaget Prisen.

På billedet modtager Gerður Kristný (t.v.) Prisen fra Vestnordisk Råds formand Ólína Þorvarðardóttir (i midten).   Til højre er professor Dagný Kristjánsdóttir, formand for den islandske dommerkomité.

Vestnordisk Råd opfordrer til bedre forsyning af Østgrønland

Vestnordisk Råd vedtog på sit årsmøde, som afholdes i Tasilaq i dagene 23.-26. august, en rekommandation, der kan få direkte betydning for borgerne i Østgrønland.  Rådet opfordrer Grønlands regering Naalakkersuisut til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for et andet forsyningsmønster af Østgrønland, herunder en vurdering af eventuelle begrænsninger som den eksisterende koncessionsaftale giver. 

Rådet fremsatte et ønske i en anden rekommandation, at regeringerneetablerer en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til styrkelse af infrastrukturen indenfor fly- og skibstrafikken i Vestnorden. Formålet skal være at forøge samarbejdet mellem de forskellig handels- og servicekontrakter der måtte eksistere indenfor transport af fragt og passagerer indenfor regionen.   Rådet påpegede, at der i  denne sammenhæng ønskes særligt fokus på regionens muligheder for udvikling af service- og handelsområdet mellem Vestfjordene i Island og Østgrønland.

Rådet opfordrede ligeledes i en rekommandation, de vestnordiske fiskeriministre, at etablere et samarbejde om forvaltningen af landenes fælles fiskebestande.  Landenes regeringer opfordres også til, at samarbejde om forberedelser for forhandlinger og samarbejde med øvrige lande om forvaltning af fælles fiskebestande

Vestnordisk Råds årsmøde vedtog også, at Rådets tema for 2011 bliver ,,Fremtidige vestnordiske løsningsmodeller for ældreboliger”.  Emnet bliver behandlet på Rådets temakonference som afholdes på Færøerne i juni 2011.

Rådet kom også med en politisk udtalelse på baggrund af temakonferencen tidligere på året og dets konklusioner om at de vestnordiske lande har retten til at udnytte deres naturressourcer på en bæredygtig måde. Den fulde ordlyd af udtalelsen vedlægges denne pressemeddelelse.

Årsmødet i Tasiilaq afsluttedes med en dansemik i forsamlingshuset i Tasilaq, hvor hele byens befolkning var inviteret.

På billedet er årsmødet deltagere.

Ólína Þorvarðardóttir ny formand for Vestnordisk Råd

Medlem af Islands Alþingi, Ólína Þorvarðardóttir, blev i dag valgt som Vestnordisk Råds formand. Hun overtaget posten fra Josef Motzfeldt, formand for Grønlands Inatsisartut, men han har været formand fra årsmødet i 2009. Præsidiets to øvrige medlemmer blev genvalgt, bestående af den hidtidige formand for Vestnordisk Råd Josef Motzfeldt samt Kári P. Højgaard fra Færøerne.

I sin tiltrædelsestale takkede ÓlínaÞorvarðardóttir Josef Motzfeldt for hans arbejde, som hun vil sikre at fortsætte med samme engagement og omhygge. Hun opfordrede samtidigt de tre landes delegationer til at være omhyggelige med antallet af rekommandationer, da dette vil sikre en effektiv behandling i de enkelte lande. Opfølgningen på Rådets tidligere rekommandationer diskuteres senere på dagsorden i dag.

Udover valget af et nyt præsidium har Rådets delegerede besluttet, at næste års temakonference skal afholdes på Færøerne. Hvilket emne temakonferencen kommer til at beskæftige sig med vil ligeledes blive besluttet senere i dag. Vestnordisk Råds årsmøde vil blive afholdt i Island i slutningen af august i næste år.

Et nyt initiativ der er født af en rekommandation i Vestnordisk Råd er indførelse af en vestnordisk dag. Initiativet går tilbage til en rekommandation fra 2008, hvor de enkelte landes regeringer opfordres til at stå for afholdelse af en vestnordisk dag den sidste fredag i august. I år er det dog Vestnordisk Råd, der har forberedt markeringen af denne dag. Udover åbningen af en fælles frimærkeudstilling på Filatelia i Tasiilaq, som blev gennemført af Josef Motzfeldt i går, er befolkningen i Tasiilaq inviteret til en dansemik på forsamlingshuset i morgen aften.

Markeringen af den vestnordiske dag vil fremover ske på skift imellem de vestnordiske lande, således at hvert land står for arrangementet hvert tredje år. Turnussen følger det land der har formandskabet i Vestnordisk Råd.

På billedet: Vestnordisk Råds Præsidium, altingsmedlem Ólína Þorvarðardóttir i midten, formand for Grønlands Inatsisartut Josef Motzfeldt til venstre og medlem af Færøernes Lagting Kári P. Højgaard til højre.

Ólína Þorvarðardóttir kjörin formaður Vestnorræna ráðsins

Ársfundur Vestnorræna ráðsins kaus Ólínu Þorvarðardóttur, þingmann Samfylkingarinnar og formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, formann ráðsins á 26. ársfundi þess sem haldinn er í Tasilaq (Ammassaliq) í Austur-Grænlandi dagana 23. til 26. ágúst.

Ólína Þorvarðardóttir tekur við embættinu af Josef Motzfeldt forseta grænlenska Landsþingsins sem heitir Inatsisartut eftir að Grænland hlaut sjálfstjórn.

Ólína sagði í ræðu, sem hún hélt er hún tók við embættinu, að í formennskutíð sinni myndi hún leggja höfuðáherslu á að þrýsta á ríkisstjórnir Íslands, Færeyja og Grænlands að styrkja samstarf landanna varðandi sjávarútvegsmál og að ná samkomulagi um sameiginlega stjórnun veiða úr deilistofnum til að tryggja sjálfbærar veiðar úr þeim.  Hún sagðist jafnframt ætla að leggja áherslu á að löndin efldu samstarf sitt í menntamálum og þá sérstaklega hvað varðar fjarnám.

Ólína lagði jafnframt áherslu á í ræðu sinni að efla bæri þá starfsemi ráðsins sem felst í að kynna hagsmuni svæðisins og áherslur samstarfsins í öðru alþjóðasamstarfi, svo sem í þingmannasamstarfinu um norðurskautsmál og Norðurlandaráði.  Það væri ekki síst mikilvægt í ljósi þeirra breytinga sem hlýnun í og við norðurskautið hafa í för með sér.

Á fundinum voru samskipti Vestur-Norðurlanda við ESB rædd, lýst yfir rétti landanna til sjálfbærra veiða hvala og sela auk þess sem ríkissjónvarpsstöðvarnar voru hvattar til samstarfs um að auka fréttaflutning frá nágrannalöndunum.  Ráðið hvatti jafnframt til að einokun birgðasiglinga á austurströnd Grænlands yrði aflétt.

Auk Ólínu sitja Josef Motzfeldt forseti Landsþings Grænlands og Kári P. Højgaard þingmaður í Færeyjum í forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins.

Formaður ráðsins er kjörinn til eins árs.  Vestnorræna ráðið er samstarfsvettvangur Alþingis, Landsþings Grænlands og Lögþings Færeyja.  Löndin þrjú skipa sex fulltrúa hvert í Vestnorræna ráðið.

Upplýsingar um Ólínu má nálgast á slóðinni: http://www.althingi.is/altext/cv.php4?nfaerslunr=715

Vestnordisk Råds årsmøde i Tasiilaq åbnet

Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt har i går eftermiddags åbnet Vestnordisk Råds 26. årsmøde. Åbningen fandt sted på Kommunekontoret i Tasiilaqs tidligere kommunalbestyrelses lokaler.

Efter den grønlandske delegation allerede var ankommet til Tasiilaq om lørdagen, ankom både den færøske og den islandske delegation til Tasiilaq mandag. Under blå himmel og højtstående sol var humøret højt oppe blandt de tre landes delegationer, som hver består af seks medlemmer af de respektive landes parlamenter.

Formanden for Vestnordisk Råd Josef Motzfeldt bød delegationerne velkommen til Tasiilaq. I sin åbningstale understregede han, at der ligger en stor chance i, at Vestnorden arbejder sammen og i fællesskab repræsenterer landenes interesser.

Grønlands minister for nordisk samarbejde Palle Christiansen bakkede op om dette ved at henvise til, at Vestnorden kan komme langt ved at stå sammen og ved at promovere fælles interesser.

Vestnordisk Råds generalsekretær Þórður Þórarinssonunderstregede betydningen for, at delegationerne sørger for, at de nye rekommandationer, som skal vedtages på dette årsmøde, kommer på medlemsparlamenternes dagsorden til efteråret, således at de allerede før nytår kan blive behandlet af de enkelte landes regeringer.

Efter åbningen af årsmødet tog de tre landes delegationer til Filatelia. Her vistes blandt andet originale kunstværker bag Islands kommende julefrimærke for i år. I den forbindelse tilbød Filatelia den Vestnordiske Råds delegation at sende postkort hjem til deres familie og venner, som blev stemplet efter alle frimærkekunstens retningslinier.

Efterfølgende tog delegationerne til Ammassalik Museum for at se en udstilling af grønlandske frimærker og akvareller tegnet af Martin Mørch, som i flere år har haft et tæt samarbejde med det grønlandske postvæsen.
 

Vestnordisk Råds årsmøde fortsætter i dag hvor der efter indlæg af blandt andet gæster fra Norges Stortingets præsidium og Nordisk Råd står behandlingen af Vestnordisk Råds rekommandationer på dagsordenen. Derudover skal der også vælges et nyt præsidium og herunder tema for næste års temakonference.

 

Josef Motzfeldt

Formand for Vestnordisk Råd og formand for Grønlands Inatsisartut

Kostir og gallar vestnorrænna fiskveiðistjórnunarkerfa ræddir

Kostir og gallar fiskveiðistjórnunarkerfa Íslands, Færeyja og Grænlands verða ræddir í þaula á þemaráðstefnu Vestnorræna ráðsins sem fram fer á Sauðarkróki þriðjudag og miðvikudag í næstu viku, 8. og 9. júní.

Um 50 vestnorrænir þingmenn, ráðherrar, háskólamenn og sérfræðingar, auk þingmanna annarra Norðurlanda, munu taka þátt í umræðunum.  Markmið ráðstefnunnar er að kryfja og auka skilning á fiskveiðistjórnunarkerfum landanna þriggja, kostum hvers kerfis og göllum.  Sérstaklega verða efnahagslegir þættir skoðaðir sem og áhrif á viðgang fiskistofna.  Löndin munu fá dýrmæta þekkingu og innsýn í fiskveiðistjórnunarkerfi hvert annars.

Ísland, Færeyjar og Grænland eiga það sameiginlegt að sjávarútvegurinn er einna mikilvægastur atvinnugreina landanna.  Í ljósi þess ákvað ársfundur Vestnorræna ráðsins árið 2009 að frumkvæði Íslandsdeildarinnar að fiskveiðistjórnunarkerfi vestnorrænu landanna yrði þema ráðsins árið 2010.  Formaður Íslandsdeildar, Ólína Þorvarðardóttir, segir að Ísland, Færeyjar og Grænland hafi beitt talsvert ólíkum aðferðum við stjórnun fiskveiða sinna og að margir í löndunum telji að þeirra heimaland búi yfir besta fiskveiðistjórnunarkerfi í heimi.  ,,Í öllum löndunum hefur þó komið fram gagnrýni á ríkjandi kerfi og jafnvel kröfur um endurskoðun þess, sérstaklega á Íslandi og í Færeyjum og er því áhugavert fyrir löndin þrjú að fá góða innsýn í stjórnun fiskveiða hvert annars“, segir Ólína.  Ætli menn að endurskoða stjórnun veiðanna er ekki verra að geta litið til reynslu stórveiðiþjóðanna í næsta nágrenni.  ,,Þekking á kerfi nágranna okkar getur veitt okkur mikla reynslu og þekkingu, sem er ekki síst mikilvæg fyrir stjórnmálamenn þar sem það á endanum eru þeir sem taka ákvörðunina um hugsanlega breytingu á kerfinu“, segir Ólína. 

Ráðstefnuna sækir fulltrúi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til að skýra frá endurskoðun sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu sambandsins sem fram fer um þessar mundir.  Að sögn Ólínu er það ráðinu mikilvægt að fá innsýn í þá vinnu til þess að geta í framhaldinu reynt að hafa áhrif á umræðuna sem þar á sér stað.

Á ráðstefnunni verður jafnframt farið yfir samstarf Vestur-Norðurlanda á sviði sjávarútvegsmála.

Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni eru Armando Astudillo frá framkvæmdastjórn ESB,Emanuel Rosingfrá Grænlandi, norski þingmaðurinn Frank Bakke Jensen, Helgi Áss Grétarssoncand.jur., Helgi Hjörvar forseti Norðurlandaráðs,Niels Vestergaard prófessor frá Danmörku, dr. Stig Gezelius frá Noregi, Þórólfur Matthíasson prófessor, forstjórar Hafrannsóknarstofnana Færeyja og Íslands Eilif Gaard og Jóhann Sigurjónsson auk vestnorrænu sjávarútvegsráðherranna Jacob Vestergaard, Ane Hansen og Jóns Bjarnasonar.

 Upplýsingar um ráðið

Forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins skipa forseti Grænlandsþings Josef Motzfeldt formaður,

Ólína Þorvarðardóttir varaformaður og lögþingsmaður Kári P. Højgaard varaformaður.  Vestnorræna ráðið er samstarfsvettvangur Lögþings Færeyja, Landsþings Grænlands og Alþingis.  Í ráðinu sitja sex þingmenn frá hverju landi.

 Nánari upplýsingar: Ólína Þorvarðardóttir alþingismaður og varaformaður ráðsins, s. 892 3139

Þórður Þórarinsson framkvæmdastjóri, vestnordisk@althingi.is, 5630731.

Fordele og ulemper ved de forskellig vestnordiske fiskeriforvaltningssystemer

Fordele og ulemper ved de forskellige vestnordiske fiskeriforvaltningssystemer bliver diskuterede på Vestnordisk Råds temakonference som afholdes i Island på tirsdag og onsdag i næste uge, 8. og 9. juni.

Omkring 50 vestnordiske parlamentarikere, ministre, akademikere og eksperter samt parlamentarikere fra det øvrige Norden vil deltage i diskussionen.  Formålet med konferencen er, at bidrage til, at forøge deltagernes indsigt i de vestnordiske landes fiskeriforvaltningssystemer samt fordele og ulemper ved de enkelte systemer. 

Fokus vil være på systemernes konsekvenser, med hensyn til fiskeriets bæredygtighed og bestandenes status samt landenes systemers økonomiske konsekvenser.  Ligeledes vil implementering af reguleringer blive gennemgåede.

Fiskeri er de tre landes vigtigste erhverv.  Ingen af landene har det samme system for at administrere fiskeri på, systemerne er endog meget forskellige. I alle landene foregår der en diskussion om muligheden for ændringer af fiskeriforvaltningen.  I lys af dette, må en grundig gennemgang og introduktion af nabolandenes storfiskerinationers forskellige systemer være af yderste betydning.

Således får landene mulighed for at få indsigt i hinandens erfaringer med de enkelte systemer.  Den vil også give indblik i, hvilken betydning de forskellige systemer har haft på forskellige fiskebestande inden de tre landes fiskerizone og landenes samlede økonomi. Førende eksperter og akademikere deltager i temakonferencen med oplæg som siden vil danne grundlag for en politisk diskussion. 

En repræsentant fra EU-Kommissionen med fiskeri deltager med oplæg om revurderingen af EU´s fælles fiskeripolitik som er i gang. Det vil give indsigt i det arbejde der foregår i unionen vedrørende den fælles fiskeripolitik for at de vestnordiske lande i fortsættelsen kan have mulighed for at have indflydelse på revurderingen og formidle af deres viden og kunnen.

Også de vestnordiske landes samarbejde på fiskeriområdet vil blive berørt.

Blandt konferencens oplægsholdere er Armando Astudillo fra EU-Kommissionen, Emanuel Rosingfra Grønland, StortingsmedlemFrank Bakke Jensen, forsker Helgi Áss Grétarssoncand.jur., Nordisk Råds Præsident Helgi Hjörvar Altingsmedlem, professorNiels Vestergaard Syddansk Universitet, dr. Stig Gezelius forsker Norge, professor Þórólfur Matthíasson Islands Universitet, direktører for Færøernes og Islands havforskningsinstitutter Eilif Gaard og Jóhann Sigurjónsson samt de vestnordiske fiskeriministre Jacob Vestergaard, Ane Hansen og Jón Bjarnason.

Vestnordisk Råd er et parlamentarisk samarbejdsorgan mellem Grønland, Island og Færøerne.

Vestnordisk Råds præsidium består af formanden for Grønlands Inatsisartut Josef  Motzfeldt formand, Altingsmedlem Ólína Þorvarðardóttir viceformand og Løgtingsmedlem Kári P. Højgaard viceformand. 

Vestnordisk Råds færøske landsdelegation deltager i konferencen.

For yderligere oplysninger: Kontakt venligst generalsekretær Thordur Thorarinsson, +354 563 0731.

NORA-projekt hjælper redningsarbejdere på Haiti

Det NORA-støttede projekt Vejrtjeneste til Søberedskab fik her i starten af året mulighed for at spille en lille, om end vigtig rolle, i forbindelse med den store katastrofe på Haiti. Det skriver NORA på sin hjemmeside. Island var et af de første lande, der sendte redningsfolk til katastrofeområdet for at hjælpe til med redningsarbejdet og oprydningen efter jordskælvet. Da de var på Haiti, fandt de hurtigt ud af, at de havde brug for gode og præcise vejrprognoser, specielt når det drejede sig om nedbør, der kunne vanskeliggøre deres redningsarbejde.  

Repræsentanter for den islandske redningsorganisation Landsbjørg havde i slutningen af 2009 været til et orienteringsmøde om projektet Vejrtjeneste til Søberedskab.

 

”Vi aftalte, at vi skulle holde et nyt møde i januar, men i stedet fik jeg en mail fra de islandske redningsarbejdere på Haiti, hvor de spurgte om det var muligt for os at etablere en vejrtjeneste for Haiti, som de kunne bruge i deres arbejde. To timer efter, at vi havde fået mailen, var tjenesten klar og den bliver stadig brugt,” fortæller en stolt Ólafur Røgnvaldsson.

 

De islandske redningsarbejdere er kommet hjem, men programmet med vejrprognoser bliver stadig brugt hver dag. Nu når regntiden står for døren forventes det, at der bliver endnu større behov for tjenesten.

 

Tjenesten er tilgængelig via hjemmesiden www.belgingur.is. De sociale medier så som Twitter og Facebook har været meget brugt som kommunikation i forbindelse med katastrofen og det er ad samme kanaler, at projektet har fortalt om denne tjeneste.

 

De positive erfaringer med etableringen af en tjeneste til et katastrofeområde har gjort, at projektgruppen nu arbejder med muligheden for at udvikle en løsning, der kan bruges i katastrofeområder. Det kræver en løsning, der fungerer, hvor der kun er begrænset internetadgang og hvor der er behov for hurtige og præcise vejrprognoser.

 

Det NORA støttede program arbejder med et web-baseret, on-demand system til vejrudsigter, som er tilpasset Search & Rescue-beredskaber i Nordatlanten. Et spin-off-produkt af projektet er præcise højt opløselige vejrudsigtskort for den nordatlantiske region, der kan tilbydes til offentligheden. Projektet er et samarbejde mellem partnere i Island, Norge, Færøerne og USA.

 

De første test af systemet i til Nordatlantiske redningsaktioner forventes gennemført i marts måned i år.

 

Kilde: NORAs hjemmeside http://www.nora.fo/index.php?pid=193&cid=200