Vestnordisk Råd søger rådgiver

Vestnordisk Råd søger rådgiver

Til tiltrædelse pr. 1. januar 2022, eller efter nærmere aftale, søges rådgiver i en halvtidsstilling til Vestnordisk Råd.

Vestnordisk Råds sekretariat består til dagligt af en generalsekretær samt en rådgiver ansat i en halvtidsstilling. Sekretariatet er placeret i Reykjavik i Islands parlament, Altinget.

Rådgiveren skal hovedsageligt arbejde med Vestnordisk Råds arktiske dagsorden og andre internationalt relaterede opgaver og træde til i andre opgaver i spidsbelastningsperioder. Stillingen indebærer periodevist en del rejseaktivitet.

Ansøgeren skal besidde følgende kvalifikationer:

  • Relevant videregående uddannelse på kandidat/master-niveau eller lignende
  • Flydende dansk og engelskkundskaber skriftligt og mundtligt
  • Godt kendskab til et eller flere af de vestnordiske sprog
  • Gode mundtlige og skriftlige formidlingskompetencer
  • Være arbejdsom, selvstændig, kreativ og initiativrig med personlig gennemslagskraft
  • Være udadvendt, servicemindet og i besiddelse af gode samarbejdsevner samt sociale og kontaktskabende egenskaber
  • Erfaring med internationalt samarbejde (især arktisk samarbejde) er en fordel.

Løn og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til Altingets gældende overenskomst med Altingets personaleforening. Stillingen besættes som åremålsansættelse med mulighed for forlængelse. Vestnordisk Råd opfordrer både kvinder og mænd til at søge stillingen.

Eventuelle spørgsmål rettes til Generalsekretær Sigurdur Olafsson (sigurduro@althingi.is, +354 563 0500). Yderligere information om Vestnordisk Råd findes på www.vestnordisk.is.

Ansøgninger som tydeligt beskriver relevante færdigheder skal være på Vestnordisk Råds arbejdssprog, som er dansk. Jobinterviews vil foregå på dansk.

Ansøgningsfrist: Ansøgning, vedhæftet CV og relevante dokumenter sendes pr. mail til jobvnr@althingi.is senest mandag den 15. november 2021.