Julehilsen fra Vestnordisk Råd

Julehilsen fra Vestnordisk Råd

Vestnordisk Råd ønsker alle i Grønland, Island og Færøerne en glædelig jul og godt nytår.

Vi går nu ud af et år, der har voldt os alle store vanskeligheder, men som også har demonstreret stor styrke og modstandskraft i de vestnordiske lande. Vi er vant til at stå oprejst, når det stormer, og finde nye løsninger, når det kræves af os. De evner har vi haft brug for i år. I Rådet har vi i år for første gange måttet holde vores årsmøde uden at kunne mødes fysisk. Vi har til gengæld benyttet muligheden for at komme ud med den vestnordiske dagsordenen på nye måder i det digitale år, som 2020 jo også er blevet. Bl.a. som medarrangør af Icelandic Arctic Talks.

I 2020 har vi i første halvår fokuseret på de små vestnordiske sprogs styrker og udfordringer. Vi afholdt en meget velbesøgt åben temakonference i Tórshavn i slutningen af januar 2020, hvor Rådets politikere og førende eksperter debatterede, hvordan vi sikrer, at grønlandsk, islandsk og færøsk også i fremtiden forbliver levende, talte og skrevne sprog, der binder vores respektive lande og kulturer sammen. Siden sommer har Vestnordisk Råd sat lys på de unge i Vestnorden, særligt i de tyndt befolkede egne. Vi skal understøtte, at unge mennesker også i kyst- og landdistrikter får adgang til undervisning, arbejde og i det hele taget en god og meningsfuld tilværelse. Det er vigtigt for de unge mennesker her og nu, men også af meget stor betydning for de lokale samfunds bæredygtighed på længere sigt. Vestnordisk Råd deltager i løbet af året i en række aktiviteter og runder af med en åben temakonference om de unge, som afholdes i Sydgrønland i juni 2021.

Vestnordisk Råd takker alle for det forgangne år og håber, at vi i løbet af 2021 igen får mulighed for at besøge hinanden i Vestnorden!