Vestnordisk Råd har mulighed for engagement i øvrige projekter, som Rådet anser for vigtige vestnordiske anliggender

Nogle af de øvrige projekter:


Fangstudstillingen Hunters of the North

Oprettelse af “Vestnordisk Råds Børne og Ungdomslitteraturpris”, 2001

Debatbogen “Viljen til Vestnorden”, 2001

Undersøgelsen “De Unges Livssyn i Vestnorden”, 2000

Rekonstruktion af Erik den Rødes langgård og Tjodhildurskirke i Brattahlid, Grønland, 2000

Kvindepolitisk værksted, 1999