Temakonferencer

Vestnordisk Råds holder årligt temakonference. Den har til hovedformål, at behandle emner som betragtes som højaktuelle for Vestnorden. Hele Rådet deltager på temakonferencen, og inviterer relevante oplægsholdere til at belyse emnet for temaet.

Her nedenfor kan du se oversigt over temakonferencerne siden år 2001.

2001

Temakonference om fangst, Akureyri, Island

2002

Temakonference om trafik i Vestnorden, Tórshavn, Færøerne

2003

Temakonference om sundhed – Ilulissat, Grønland.

2004

Temakonference om energi – Reykjavik og Svartsengi, Island

2005

Temakonference om Vestnorden, EU og fiskeri – Tórshavn, Færøerne

2006

Temakonference om turisme og turistservice – Maniitsoq, Grønland

2007

Temakonference om Vestnorden og frihandel – Húsavík, Island

2008

Temakonference om søredning – Tórshavn, Færøerne

2009

Temakonference om uddannelsestilbud og uddannelsesmuligheder for ufaglært arbejdskraft – Grønnedal, Grønland

2010

Temakonference om vestnordiske fiskeriforvaltningssystemer –Saudárkrókur, Island

2011

Temakonference om fremtidens løsningsmodeller for ældreområdet, Tórshavn, Færøerne

2012

Temakonference om Vestnordens position i det internationale system – med særlig vægt på Arktis – Ilulissat, Grønland

2013

Temakonference om styrkelse af vestnordisk sundhedssamarbejde – Ísafjørdur, Island

2014

Temakonference om Vestnorden selvforsyning af fødevarer – Sandoy, Færøerne

2015

Temakonference om Vestnorden i Arktis – fra vision til virkelighed – Aasiaat, Grønland

2016

Temakonference om Demokrati i Vestnorden – Grindavik, Island

2017

Temakonference om kønsspecifikke udfordringer med særlig fokus på mænds udfordringer, Tórshavn, Færøerne

2018

Temakonference om bæredygtig turisme i Vestnorden, Ilulissat, Grønland.

2019

Temakonference om de Vestnordiske landes stilling i den nye geopolitiske virkelighed, Reykjavík, Island.