Vil øget frihandel mellem landene

Vestnordisk Råd årsmøde torsdag den 31.august blev indledt med et topmøde med udenrigsministeren fra Island, Guðlaugur Þór Þórðarson, Poul Michelsen, Færøernes minister for erhvervs og udenrigsanliggender og stedfortræder for Grønlands minister for udenrigsanliggender Erik Jensen. Han er minister for Kommuner, Yderdistrikter, Bygder, Infrastruktur og Boliger. Topmødets titel var “Vestnorden som en stærk region i Arktis” , og ministrene gav deres bud på et øget samarbejde.

Fælles for ministrenes oplæg var, at de alle tre udtrykte deres vilje til at øge samarbejdet på forskellige områder. På mødet lagde ministrene særlig vægt på at øge frihandelen mellem landene, herunder at undersøge muligheden for Vestnordisk frihandelsaftale og Vestnordisk handelsråd.

På et møde mellem ministrene senere den dag, underskrev de en samarbejdsaftale mellem landene. I den har de aftalt at etablere en særlig arbejdsgruppe som får til opgave at identificere mulighederne for øget samarbejde. Det er planen, at udenrigsministrene mødes årligt for at diskutere og evaluere samarbejdet.

Vestnordisk Råd bifalder ministrenes samarbejdsaftale, som er i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra 2012-2015, som kalder på et større samarbejde mellem landene om arktiske spørgsmål, frihandel, transport og infrastruktur.

Vestnordisk Råd, vestnordiske ministre, nordiske gæster samlet i Althingi den 31.august 2017. Fotograf: Bragi Þór Jósefsson.
Lars-Emil Johansen, Erik Jensen, Kári Páll Højgaard, Poul Michelsen, Gudðlaugur Þór Þórðarson, Bryndís Haraldsdóttir samlet efter mødet med Vestnordisk Råd. Fotograf: Bragi Þór Jósefsson.
Unnur Brá Konráðsdóttir, Island parlamentsformand og tidligere formand for Vestnordisk Råd bød rådet velkommen til Alþingi.
Islands parlamentssal danne smukke rammer for Vestnordisk Råds årsmøde 2017. Unnur Brá Konráðsdóttir, parlamentsformand byder velkommen