Vestnordiske kulturministre indgår samarbejdsaftale

Under Nordisk Råds session i Helsinki der blev holdt i dagene 31.oktober- 2.november mødtes de tre tre vestnordiske undervisnings-, forsknings- og kulturministre, Rigmor Dam, Færøerne, Doris J. Jensen, Grønland, og Kristján Þór Júlíusson, Island, for at underskrive en samarbejdsaftale på kulturområdet i de vestnordiske lande.

Målet med aftalen er, at øge og styrke samarbejdet de tre lande imellem inden for kulturområdet, så kreativiteten og kvaliteten i samarbejdet kan udvikles til gavn og nytte for alle tre lande. Dette forsøges opnået ved fælles finansiel, informativ og koordinerende indsats inden for kulturområdet. Samarbejdet søges styrket og forøget gennem anvendelse af informationsteknologi.

I selve aftalen nævnes der kun ét indsatsområde, nemlig “Vestnordisk Dag“, som har sin oprindelse i en rekommandation fra Vestnordisk Råds i 2008. Der er tale om én dag, der hvert år samtidig fejres i alle tre lande. Vinterjævndøgn (i september) er valgt til markering af vestnordisk historie og kulturen i de vestnordiske lande, og for at øge samarbejdet og samhørigheden mellem landene. Aftalens øvrige indsatsområder aftales hvert fjerde år og skiftes landene på at have ansvaret for dem opfattes kulturbegrebet bredt.

I den første fire-årige periode vil landene arbejde på projekter omkring film, computerspil, frivilligt arbejde og sprog.

Der er en lang tradition for et samarbejde på kulturområdet mellem de Vestnordiske lande. I 1996 blev der for første gang lavet en aftale landene i mellem om et samarbejde på kultur-, forsknings- og undervisningsområdet. I den nye aftale lægges der vægt på kultursamarbejdet.

De tre vestnordiske kulturministre; Doris J. Jensen, Kristján Þór Júliusson og Rigmor Dam

Nyheden er hentet fra Naalakkersuisuts hjemmeside og kan læses her

Nyheden er også på Islands regerings hjemmeside og kan læses på islandsk her

Udover samarbejdsaftalen mellem kulturministrene er det indgået vestnordiske samarbejdsaftaler på sundhedsområdet, socialområdet og udenrigsområdet.