Vestnordisk Råds årsmøde holdes i Alþingi

Vestnordisk Råds årsmøde holdes i dagene 31.august-1.september 2017 i Reykjavík, Ísland. Det bliver Islands parlament, Althingi, som danner rammer for årsmødet i år, og bliver første gang i historien af rådets møde afvikles i en parlamentssal. I 2018 holdes mødet i Løgtingið på Færøerne og i 2019 i Inatsisartut i Grønland.

Unnur Brá Konráðsdóttir, parlamentsformand i Alþingi, Islands parlament og tidligere formand for Vestnordisk Råd vil være vært for Rådets årsmøde i 2017.

Rådets præsidium mødtes i sidste uge i Bruxelles i forbindelse med det årlige møde med en delegation fra EU-parlamentet, den såkaldte SINEEA-delegation. Her godkendte præsidiet udkastet til dagsorden for mødet, som kan ses her nedenfor. Udover at mødet holdes i en parlamentssal får mødet en ny dimension, da de vestnordiske udenrigsministre er inviteret til et topmøde der har titlen: “Vestnorden som en stærk region i Arktis”.

Formålet med topmødet er, at få en god og konstruktiv dialog med de vestnordiske regeringer om et emne der har Rådets interesse. Emnet er højst aktuelt da Vestnordisk Råd har fået tildelt observatørstatus i Arktisk Råd.

Hvorfor arktiske anliggender er et fokuspunkt i det vestnordiske samarbejde skyldes mange globale tendenser, såsom et stigende demografi, knaphed på naturgivne resurser, stigende købekraft, globalisering, klimaændringer og teknologiske fordele; som alle er tilbøjelige til at påvirke Vestnorden, og dens position i internationale anliggender i de kommende årtier. Udviklingen i Arktis vil føre til øget pres på den vestnordiske region i takt med at de økonomiske vækstmuligheder skabes. I lyset af dette opfordrede Vestnordisk Råd, i en rekommandation fra 2012, de vestnordiske regeringer til tættere samarbejde om arktiske spørgsmål, ligesom andre arktiske stater i stigende grad udvider deres samarbejde for at beskytte og fremme deres interesser.

På topmødet med udenrigsministrene, ønsker Vestnordisk Råd blandt andet at høre om regeringernes bud på, hvordan de ser den vestnordiske region bruge sin geostrategiske position i Arktis i fremtiden samt hvordan de ser tre landes samarbejde om arktiske emner kan styrkes yderligere.

Du kan læse mere om udkastet til kommenteret program her.1 Kommenteret dagsorden for årsmøde i Reykjavik 31august-1.september 2017_4.juli