Vestnordisk Råds 34. årsmøde

Vestnordisk Råds 34. årsmøde blev holdt i dagene 4.-5. september i Tórshavn. De tre landes udenrigsministre var inviteret til mødet for at diskutere emnet: ”De Vestnordiske landes stilling i den nye geopolitiske virkelighed“ med rådets medlemmer.

Vestnordisk Råd vedtog blandt andet at opfordre landenes regeringer til at undersøge mulighederne for et øget samarbejde mellem landene på idrætsområdet og til at etablere et formelt forum for samarbejde om de vestnordiske sprogs fremtid i en digital verden.

En nyt præsidium blev valgt for perioden 2018-19 hvor Hans Enoksen (Grønland) bliver formand, Guðjón S. Brjánsson (Island), 1. viceformand, og Kári Páll Højgaard (Færøerne), 2. viceformand.

Billede: Vestnordisk Råds præsidium 2018-19: Guðjón S. Brjánsson, Múte Bourup Egede [Hans Enoksens stedfortræder på mødet], Kári Páll Højgaard.