Vestnordisk Råd fokuserer på unges brug af rusmidler i Arktis

Mandag den 29.januar 2018 indgik Vestnordisk Råd og The Iceland Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) en hensigtserklæring om samarbejde om et projekt med titlen: “Forebyggelse i brugen af rusmidler blandt unge i Arktis”.

Vestnordisk Råd blev observatør i Arktisk Råd i maj 2017, og besluttede i den forbindelse at lægge særlig vægt på velfærd hos befolkningen, der bor i Arktis. Projektet “Forebyggelse i brugen af rusmidler blandt unge i Arktis” harmonerer godt med dette mål. Den islandske model, som projektet bygger på, har vist sig effektiv og implementeres nu over hele verden.

Brugen af rusmidler blandt unge er et udbredt problem i arktiske samfund. For at kunne forebygge og formindske brugen af rusmidler blandt de unge, er det nødvendigt at kortlægge forbrugets omfang. Til det formål er det nærliggende at indgå et tæt samarbejde med Iceland Centre for Social Research and Analysis, ISCRA. Nu vil Vestnordisk Råd fremlægge projektforslaget i Arbejdsgruppen for Bæredygtig Udvikling under Arktisk Råd.

– Da Vestnordisk Råd fik tildelt observatørrolle i Arktisk Råd, gik vi igang med at undersøge hvad vi kan bidrage med i Arbejdsgruppen for Bæredygtig Udvikling under Arktisk Råd. Hvis vi kan få opbakning fra et af Arktisk Råds medlemslande til at gå igang med af afdække unges brug af rusmidler i Arktisk, så betyder det vi indenfor to år kan bidrage med viden om de unges brug af alkohol, tobak, cannabis, smertestillende piller (opioider) og unges trivsel generelt i den arktiske region. Forudsætningen for at gennemføre denne kortlægning er at samarbejde med ISCRA og derfor jeg er ovenud glad for at vi har indgået en hensigtserklæring om samarbejde , siger Kári Páll Højgaard, formand for Vestnordisk Råd.

Direktør for The Icelandic Centre for Social Research and Analysis, (ISCRA), Jón Sigfússon er enig med Kári Páll Højgaard.

– ICSRA er særdeles tilfreds med en samarbejdsaftale med Vestnordisk Råd og rådets bidrag til Arktisk Råds arbejde med at kortlægge de unges velfærd i Arktis. Vi har stor erfaring af at arbejde over hele verden men vi har endnu ikke arbejdet i Arktis. Vi stiller store forventninger til resultaterne og håber på at de kan udnyttes til en positiv samfundsudvikling, siger Jón Sigfússon, direktør for ICSRA.