Vestnordisk Råd er nu observatør i Arktisk Råd

 

På Arktisk Råds ministermøde i Fairbanks, Alaska, i går den 11.maj blev det annonceret, at Rådet har accepteret syv nye observatører ind i den arktiske organisation. En dem er Vestnordisk Råd. Observatørstatussen giver Vestnordisk Råd en stærk stemme, der vil arbejde for, at velfærden hos befolkningen i Arktis altid får den højeste prioritet.

Den gode nyhed blev modtaget med stor begejstring hos Vestnordisk Råds præsidie i går, da sekretariatet via Twitter og senere ved erklæringen fra ministermødet i Fairbanks fandt ud af at Rådets ansøgning om observatørstatus var blevet godkendt. Sent i går aftes kom så den formelle meddelelse fra det finske formandskab i Arktisk Råd som bød Vestnordisk Råd velkommen i det arktiske samarbejde. De nye observatører foruden Vestnordisk Råd er;  The International Council for the Exploration of the Sea, Oceana, The National Geographic Society, The Oslo-Paris Commission, Switzerland, og  The World Meteorological Organization. En oversigt over de øvrige observatører kan ses i denne oversigt 

At blive optaget som observatør i Arktisk Råd har en stor betydning for den vestnordiske region og dets befolkning, da det bliver folkevalgte repræsentanter i Færøerne, Grønland og Island via Vestnordisk Råd der nu får bedre mulighed til øve indflydelse på den politiske beslutningsproces i Arktis. Det er en vigtig milepæl i Rådets 31-årige historie der nu er opnået.

Lang proces

I de senere år har Rådet lagt stort arbejde med den arktiske dagsorden der tog afsæt i Rådets temakonference i Ilulissat, Grønland, under titlen ” Vestnordens position i det internationale system – med særlig vægt på Arktis ” tilbage i 2012. Her indså Rådet, at regionens interesser skal varetages og beskyttes i Arktis, og det strategisk bedst sker via en observatørstatus i Arktisk Råd. Især i erkendelse af, at klimaforandringerne på både kort og lang sigt får stor betydning for Arktis på grund af dets naturressourcer.
På årsmødet i Vestmannaeyjar, Island, i 2014 vedtog Rådet ansøgningen og sendte den til Arktisk Råd. I 2015 kom meddelelsen fra Arktisk Råds ministermøde i Iqaluit, Nunavut, at man valgte at udskyde beslutningen, da antallet af ansøgere om observatørstatus var steget kraftigt. Mens Arktisk Råd undersøgte om der skulle findes en anden model for observatørerne, arbejdede Vestnordisk Råd ihærdigt på sin arktiske dagsorden. Den 1.juni 2016 indsendte Vestnordisk Råd en opdateret ansøgning, som blev godkendt på ministermødet i Fairbanks i går. Herefter blev de vestnordiske regeringer i rådets rekommandation fra 2016 opfordret til, at arbejde aktivt for at ansøgningen bliver godkendt i Arktisk Råd. De tre parlamenter, Løgtingið i Færøerne, Inatsisartut i Grønland og Alþingi i Island vedtog rekommandation nr. 1/2016 enstemmigt.

Den arktiske dagsorden

I udformningen af Rådets arktiske dagsorden har mange parlamentsmedlemmer fra de tre medlemslande været involveret i processen. Især ad-hoc udvalget fra 2015 om arktiske anliggender, som bestod af præsidiet og et medlem fra hver delegation, lagde stort arbejde i at definere de interesser den vestnordiske region har til fælles. Disse var; at styrke transport og infrastruktursamarbejdet, indgå frihandelsaftaler, samarbejde tættere omkring fiskerispørgsmål og formidle om retten til traditionel levevis. Men hvad lægger Vestnordisk Råd så vægt på i arktisk sammenhæng?

Ikke kun miljøets stemme

Rådet vil være en stærk stemme med fokus på, at befolkningens interesser varetages, og naturligvis også naturens og miljøets stemme.  Rådet vil ikke kun påpege den bekymrende udvikling, hvor havets surhedsgrad stiger, og mikroplastikkens mulige negative indvirkning på det arktiske og nordatlantiske havmiljø, eller sætte fokus på at ”Search og Rescue”- indsatser styrkes i regionen. Rådet vil især være et talerør for befolkningen, og inddrage den ved spørge interessegrupper hvad de ønsker fremmet eller drøftet i den arktiske region. Borgerinddragelse er vigtigt, hvor de ældre og unge borgere samt det lokale og nationale erhvervsliv eller miljø- og naturorganisationer også kan høres. Borgerinddragelsen vil ikke kun gavne Arktisk Råd eller dets arbejdsgrupper, men også rådets medlemmer, da de som parlamentsmedlemmerne ofår en indsigt til at italesætte de udfordringer som de små- som store samfund i den arktiske region slås med.

Toppen af isbjerget

I praksis vil Vestnordisk Råd følge en af Arktisk Råds seks arbejdsgrupper, og har klart prioriteret at følge arbejdsgruppen for bæredygtig udvikling ”SDWG”. Derudover giver observatørstatussen Rådet mulighed for at følge de arktiske ambassadørers vigtige arbejde, Senior Arctic Officials- møderne, og som observatør kan man følge ekspert-grupperne og  speciale-enhedernes arbejde, den såkaldte task-force.

Som bekendt er Arktisk Råd en vigtig organisation i international sammenhæng. Her hersker der konsensus om fred og samarbejde på trods af politiske spændinger og uenigheder i andre dele af verdenen. Arktisk Råd består at de otte arktiske stater, dets regeringer, og de permanente deltagere, de arktiske oprindelige folks organisationer. Hvert andet år holdes der ministerielt møde og hvor formandskabet skifter hænder, sådan som det skete i går da USA overdrog stafetten til Finland. Det er dette topmøde som får international opmærksomhed og fremhæves i pressen i regionen. Men Arktisk Råd er meget mere end topmødet mellem medlemmerne som i ”toppen af isbjerget”. Under overfladen ligger der et stort arbejde med en masse arbejdsgrupper og undergrupper, som afdækker udfordringerne og fremlægger mulige løsninger på disse. Her vil Vestnordisk Råd koncentrere sine indsatsområder, og naturligvis være til stede når isbjerget skal vendes på næste topmøde i 2019.

Tak

Til slut skal der  lyde en tak til de mange som har været med til at gøre en indsats for, at det lykkedes Rådet at nå denne milepæl. Det er ”Standing Committee of Parlamentarians of the Arctic Council”, den parlamentariske komité under Arktisk Råd, Nordregio, Nordisk Forskningsinstitution for Regional udvikling og planlægning for samarbejdet, og sidste men ikke mindst Arctic Circle Assembly for at give Vestnordisk Råd en flot platform til at fremlægge sin arktiske dagsorden.

Vestnordisk Råd ønsker befolkningen i Vestnorden tillykke med observatørstatussen.