Temakonference om bæredygtig turisme i Vestnorden

Imorgen den 30.- og tirsdag den 31. januar holder Vestnordisk Råd temakonference med titlen “Udfordringer og muligheder for bæredygtig turisme i Vestnorden” på Hotel Arctic i Ilulissat. Emnet er høj aktuelt i disse år, hvor tilgangen af turister til de vestnordiske lande er stigende. Især Island har oplevet en eksplosiv vækst som er til at føle på, både i bybilledet og i Islands samfundsøkonomi. Når det går godt med turismen i Island har det også en synergieffekt på naboøerne, da nogle af turisterne vælger at tage videre til Færøerne og Grønland.

Selvom det går godt i disse år, og interessen for den vestnordiske region er stigende, er der også udfordringer i sigte.

Vestnordisk Råd ønsker at få sat turismen på dagsordenen og lægge særligt vægt på bæredygtighed i den forbindelse og af den indlysende grund; at Vestnorden og Arktis får udfordringer når det store ”ryk-ind” af turister sker for alvor. Hvilke udfordringer det kan være og hvordan vi kan udvikle turismen på et bæredygtigt grundlag?

Til at belyse blandt andet dette har Rådet inviteret en række oplægsholdere som kan give os indsigt i den spændende udvikling indenfor turismen i Vestnorden. Se overordnet program ved at klikke på linket Overordnet program Vestnordisk Råds temakonference_29jan

Deltagere fra Vestnorden og det øvrige Norden kommer for at drøfte bæredygtig turisme sammen med vestnordiske turistfolk. Når formanden for Vestnordisk Råd, Kári Páll Højgaard har budt velkommen, vil Phia Andersson præsidiemedlem fra Nordisk Råd og med af det svenske parlament, Riksdagen komme med et oplæg efterfulgt af et oplæg fra Kårsten Eidem Løvaas, medlem af det norske parlament, Stortinget.

Herefter byder repræsentanter fra 5 af Grønlands destinationselskaber konferencedeltagere velkommen til Grønland. Her vil de også give bud på bæredytgig turisme i deres region efterfulgt af et oplæg fra Lykke Yakaboulu, fungerende direktør i Visit Greenland om Grønland som en bæredygtig destination. Se deltagerlisten ved at klikke på linket Deltagerliste_pr 29januar

Efter frokost kommer Magni Arge, folketingsmedlem og tidligere direktør for Atlantic Airways med et oplæg med titlen “De har fået nok i Barcelona” som henviser til masseturismen i den populære feriedestination, hvor lokalbefolkningen blandt andet mærker konsekvenserne på boligmarkedet.

Næste session kommer til at tage udgangspunkt i tre forskellige vestnordiske destinationer der indtænker bæredygtighed i deres produkter. Disse er fra Ragnhildur Sigurdadottir fra Snæfellsnæs National Park, Pól Sundskarð med Hiking.fo og Jens Pavia Brandt fra Greenland Outdoor.

Sidste oplægsholder den 30.januar, Ólöf Ýrr Atladóttir, lander nærmest direkte fra Ryad i Saudi-Arabien, for at holde hovedoplæg med titlen “Fælles udfordringer i den rejsendes æra”. Ólöf Ýrr har været direktør for Islands turistråd gennem mange år, og er nu ansat af FN´s turistorganisation UNTWO som konsulent i bæredygtig turisme.

Den 31.januar er det igen Ólöf Ýrr Atladóttir som holde roplæg om vestnordisk turismesamarbejde gennem organisationen “North Atlantic Tourism Association” NATA.  Derefter fremlægger to vestnordiske ministre deres respektive lands turismestrategi. Først er det den islandske minister med ansvar for turisme, industri og innovation Þórdís Kolbrún Gísladóttir og efterfulgt af den grønlandske minister Hans Enoksen med ansvar for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi samt et oplæg fra Jóhan Pauli Helgason, rådgiver fra Ministeriet for Udenrigsanliggender og Handel.

Konferencen afrundes med work-shop hvor omkring 50 deltagere giver deres bud på hvordan de ser fremtidens turismeudvikling i Vestnorden.

Konferencen er åben for tilhørere og presse mens der er ledig siddeplads.