Opfordring fra Vestnordisk Råd til de vestnordiske regeringer

Vestnordisk Råd opfordrer den islandske og den færøske regering om at gøre alt, som skal til, for at løse udfordringerne i forbindelse med Hoyviksaftalen. En jævnbyrdig frihandelsaftale har stor betydning for landenes erhvervsliv og det tætte samarbejde på mange andre områder.

Ligeledes henstiller rådets medlemmer til regeringerne i Grønland, Færøerne og Island om at arbejde med at lave en treparts frihandelsaftale for de tre lande.

Frihandelsaftale mellem vores tre lande er i tråd med Vestnordisk Råds målsætning om tæt samarbejde om vestnordiske interesser.

Vestnordisk Råd har lagt vægt på at styrke en fælles vestnordisk stemme i arktiske anliggender og opfordrer landenes regeringer til at gøre det samme.

Reykjavik, 31. januar 2019

På vegne af Vestnordisk Råd:

(sign.)
Vivian Motzfeldt
formand
Guðjón S. Brjánsson
1. viceformand
Kári Páll Højgaard
2. viceformand