Steen ansat som rådgiver hos Vestnordisk Råd

Vestnordisk Råd har ansat Steen Løgstrup Nielsen som rådgiver på rådets sekretariat i Reykjavik pr. 12. april 2019.

Steen har lang erfaring som embedsmand i den danske centraladministration og kommer fra en stilling som chefkonsulent i Udlændingestyrelsen i Danmark.

Steens hovedopgaver vil være at videreudvikle Vestnordisk Råds arktiske arbejde, især indenfor Arktisk Råd, hvor Vestnordisk Råd har været observatør siden 2017.

Steen bor i Reykjavik med sin islandske kone og to børn.

Opfordring fra Vestnordisk Råd til de vestnordiske regeringer

Vestnordisk Råd opfordrer den islandske og den færøske regering om at gøre alt, som skal til, for at løse udfordringerne i forbindelse med Hoyviksaftalen. En jævnbyrdig frihandelsaftale har stor betydning for landenes erhvervsliv og det tætte samarbejde på mange andre områder.

Ligeledes henstiller rådets medlemmer til regeringerne i Grønland, Færøerne og Island om at arbejde med at lave en treparts frihandelsaftale for de tre lande.

Frihandelsaftale mellem vores tre lande er i tråd med Vestnordisk Råds målsætning om tæt samarbejde om vestnordiske interesser.

Vestnordisk Råd har lagt vægt på at styrke en fælles vestnordisk stemme i arktiske anliggender og opfordrer landenes regeringer til at gøre det samme.

Reykjavik, 31. januar 2019

På vegne af Vestnordisk Råd:

(sign.)
Vivian Motzfeldt
formand
Guðjón S. Brjánsson
1. viceformand
Kári Páll Højgaard
2. viceformand

Vestnordisk Råd søger rådgiver

Til tiltrædelse pr. 1. februar 2019, eller efter nærmere aftale, søges rådgiver i en halvtidsstilling til Vestnordisk Råd.

Vestnordisk Råds sekretariat består til dagligt af en generalsekretær samt, fra nu af, en rådgiver, ansat i en halvtidsstilling. Sekretariatet er placeret i Reykjavik i Islands parlament, Althingi.

Rådgiveren skal hovedsagelig arbejde med Vestnordisk Råds arktiske dagsorden og andre internationalt relaterede opgaver, og træde til i andre opgaver i spidsbelastningsperioder. Stillingen indebærer en del rejseaktivitet.

 

Ansøgeren skal besidde følgende kvalifikationer:

  • Relevant videregående uddannelse på kandidats/masters-niveau eller lignende.
  • Flydende dansk og engelskkundskaber.
  • Beherskelse af et eller flere af de vestnordiske sprog.
  • Gode mundtlige og skriftlige formidlingskompetencer.
  • Være arbejdsom, selvstændig, kreativ og initiativrig med personlig gennemslagskraft.
  • Være udadvendt, servicemindet og i besiddelse af gode samarbejdsevner samt sociale og kontaktskabende egenskaber.
  • Erfaring med internationalt samarbejde (især arktisk samarbejde) er en fordel.

 

Løn og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til Altingets gældende overenskomst med Altingets personaleforening. Stillingen besættes som åremålsansættelse med muligheder for forlængelse. Vestnordisk Råd opfordrer både kvinder og mænd til at søge stillingen.

 

Eventuelle spørgsmål rettes til Generalsekretær Sigurdur Olafsson (sigurduro@althingi.is, +354 563 0500). Yderligere information om Vestnordisk Råd findes på www.vestnordisk.is.

Ansøgninger som tydeligt beskriver relevante færdigheder skal være på Vestnordisk Råds arbejdssprog som er dansk. Eventuelle jobinterviews vil foregå på dansk.

Ansøgningsfrist: Ansøgning, vedhæftet CV og relevante dokumenter sendes pr. mail til jobvnr@althingi.is senest onsdag den 23. januar 2019.