Vestnordisk Råds temakonference i Nordens Hus

De vestnordiske landes stilling i den nye geopolitiske virkelighed
Vestnordisk Råds temakonference 2019 i Nordens Hus i Reykjavik
Onsdag d. 30. januar kl. 10:00-15:45

Medarrangører: Norden i fokus på Island og Institut for Internationale Studier ved Islands Universitet

10:00-10:15 Åbning:
Guðjón S. Brjánsson, Islands delegationsformand, Vestnordisk Råd
Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands minister for nordisk samarbejde

10:15-11:15 Venner i Vestnorden
10:15-10:25 Vestnorden i det nordiske samarbejde
Britt Lundberg, medlem af præsidiet, Nordisk Råd
10:25-10:35 Vestnordisk samarbejde i Arktis (på engelsk)
Ástríður Jónsdóttir, projektleder, Arctic Circle
10:35-10:45 Vestnordisk samarbejde med enkelte naboer: samarbejdet med Norge
Margunn Ebbesen, viceordfører, delegationen for arktisk parlamentarisk samarbejde, Stortinget
10:45-11:15 Paneldebat
Forelæsere og to medlemmer af Vestnordisk Råd

11:15-12:00 Frokostpause
Frokost fra Aalto Bistro i Nordens Hus foyer

12:00-13:15 De vestnordiske landes stilling i den nye geopolitiske virkelighed
12:00-12:15 Grønlands stilling i den nye geopolitiske virkelighed
Maria Ackrén, lektor, Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Afdeling for Samfundsvidenskab, Ilimmarfik.
12:15-12:30 Islands stilling i den nye geopolitiske virkelighed (på engelsk)
Pia Hansson, direktør for IIA (Institut for Internationale Studier ved Islands Universitet) og Auður Birna Stefánsdóttir, projektleder ved IIA.
12:30-12:45 Færøernes stilling i den nye geopolitiske virkelighed
Jens Christian Svabo Justinussen, programleder og lektor i sociologi ved afdeling for historie og sociologiske studier, Fróðskaparsetur Føroya
12:45-13:15 Paneldebat
Forelæsere og Vivian Motzfeldt, Vestnordisk Råds formand

13:15-13:30 Pause

13:30-14:30 Vestnordisk samarbejde i en forandret verden
13:30-13:45 Klimaforandringer og geopolitik i et vestnordisk perspektiv
Lau Øfjord Blaxekjær, Ph.d., forsker, NIAS – Nordisk Institut for Asienstudier
13:45-14:00 Vestnorden i stormagternes spil (på engelsk)
Margrét Cela, projektleder, Centre for Arctic Policy Studies, Islands Universitet
14:00-14:30 Paneldebat
Forelæsere og to medlemmer af Vestnordisk Råd

14:30-14:40 Pause

14:40-15:45 Opsummering: De vestnordiske landes stilling i den nye geopolitiske virkelighed
14:40-15:00 Opsummering (på engelsk)
Albert Jónsson, tidl. ambassadør
15:00-15:30 Paneldebat
Vestnordisk Råds præsidium
15:30-15:45 Afslutning og opsummering
Vivian Motzfeldt, Vestnordisk Råds præsident

Moderator: Bogi Ágústsson, tv-vært på RÚV og formand for Foreningen Norden i Island.

Konferencen foregår på skandinavisk. Gratis adgang, alle er velkomne.

Vestnordisk Råd søger rådgiver

Til tiltrædelse pr. 1. februar 2019, eller efter nærmere aftale, søges rådgiver i en halvtidsstilling til Vestnordisk Råd.

Vestnordisk Råds sekretariat består til dagligt af en generalsekretær samt, fra nu af, en rådgiver, ansat i en halvtidsstilling. Sekretariatet er placeret i Reykjavik i Islands parlament, Althingi.

Rådgiveren skal hovedsagelig arbejde med Vestnordisk Råds arktiske dagsorden og andre internationalt relaterede opgaver, og træde til i andre opgaver i spidsbelastningsperioder. Stillingen indebærer en del rejseaktivitet.

 

Ansøgeren skal besidde følgende kvalifikationer:

  • Relevant videregående uddannelse på kandidats/masters-niveau eller lignende.
  • Flydende dansk og engelskkundskaber.
  • Beherskelse af et eller flere af de vestnordiske sprog.
  • Gode mundtlige og skriftlige formidlingskompetencer.
  • Være arbejdsom, selvstændig, kreativ og initiativrig med personlig gennemslagskraft.
  • Være udadvendt, servicemindet og i besiddelse af gode samarbejdsevner samt sociale og kontaktskabende egenskaber.
  • Erfaring med internationalt samarbejde (især arktisk samarbejde) er en fordel.

 

Løn og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til Altingets gældende overenskomst med Altingets personaleforening. Stillingen besættes som åremålsansættelse med muligheder for forlængelse. Vestnordisk Råd opfordrer både kvinder og mænd til at søge stillingen.

 

Eventuelle spørgsmål rettes til Generalsekretær Sigurdur Olafsson (sigurduro@althingi.is, +354 563 0500). Yderligere information om Vestnordisk Råd findes på www.vestnordisk.is.

Ansøgninger som tydeligt beskriver relevante færdigheder skal være på Vestnordisk Råds arbejdssprog som er dansk. Eventuelle jobinterviews vil foregå på dansk.

Ansøgningsfrist: Ansøgning, vedhæftet CV og relevante dokumenter sendes pr. mail til jobvnr@althingi.is senest onsdag den 23. januar 2019.