Ny delegation fra Island

Torsdag den 14.december 2017  blev Islands parlament konstituteret efter parlamentsvalget til Althingi den 28.oktober 2017. I valgperioden 2017 til 2021 består Islands delegation til Vestnordisk Råd af følgende parlamentsmedlemmer:

Guðjón S. Brjánsson, formand, Samfylkingin
Ásmundur Friðriksson, Sjálfstæðisflokkurinn
Bryndís Haraldsdóttir, Sjálfstæðisfrokkurinn
Inga Sæland, Flokkur fólksins
Lilja Rafney Magnúsdóttir, Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Þórunn Egilsdóttir, Framsóknarflokkurinn

Se medlemmerne i her

Suppleanter:

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Samfylkingin
Birgir Ármannsson,  Sjálfstæðisflokkurinn
Halla Signý Kristjánsdóttir, Framsóknarflokkurinn
Karl Gauti Hjaltason, Flokkur fólksins
Njáll Trausti Friðbertsson,  Sjálfstæðisflokkurinn
Ólafur Þór Gunnarsson, Flokkur fólksins

Lilja Rafney Magnúsdóttir og Bryndís Haraldsdóttir fortsætter i delegationen siden valget i oktober 2016, mens de resterende 4 er ny medlemmer heraf den nye formand for delegationen, Guðjón S. Brjánsson.

Vestnordisk Råd søger generalsekretær (direktør)

Vestnordisk Råd søger Generalsekretær (Direktør)

Til tiltrædelse pr. 1. februar 2017, eller efter nærmere aftale, søges generalsekretær til Vestnordisk Råd. Vestnordisk Råds sekretariat består til dagligt af den kommende generalsekretær samt en seniorrådgiver, ansat i en halvtidsstilling. Sekretariatet er placeret i Reykjavik i Islands parlament, Althingi.

Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorganisation mellem Løgtingið i Færøerne, Inatsisartut i Grønland og Alþingi i Island, som har til formål at samarbejde om vestnordiske interesser.

Arbejdsopgaverne er hovedsagelig faglig og administrativ støtte til Vestnordisk Råd, sagsforberedelse, opfølgning af Rådets beslutninger, planlægning og forberedelse af møder og konferencer, bistand til Rådet i dets internationale virksomhed samt kontakt og informationsformidling til medier og offentlighed. Generalsekretæren udarbejder budgetforslag og styrer Rådets økonomi.

Ansøgere skal besidde følgende kvalifikationer:

  • Relevant videregående uddannelse på kandidats/masters-niveau eller lignende. Uddannelse indenfor samfundsvidenskab eller jura er en fordel.
  • Flydende dansk og engelskkundskaber.
  • Beherskelse af et eller flere af de vestnordiske sprog.
  • Gode mundtlige og skriftlige formidlingskompetencer.
  • Evne til at arbejde selvstændigt, i et mindre team samt i en bredere organisatorisk forstand.
  • Være arbejdsom, kreativ og initiativrig med personlig gennemslagskraft.
  • Være udadvendt, servicemindet og i besiddelse af gode samarbejdsevner samt sociale og kontaktskabende egenskaber.

Derudover vil følgende kvalifikationer være en styrke:

  • Erfaring med internationalt samarbejde.
  • Erfaring fra parlamentarisk arbejde.

Løn og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Stillingen besættes som åremålsansættelse med muligheder for forlængelse.

Eventuelle spørgsmål rettes til Generalsekretær Inga Dora Markussen på telefon nummer +354 56 30 731. Yderligere information om Vestnordisk Råd findes på www.vestnordisk.is

Ansøgninger skal være på Vestnordisk Råds arbejdssprog som er dansk. Eventuelle jobinterviews vil foregå på dansk.

Ansøgningsfrist: Ansøgning vedhæftet CV og relevante dokumenter, sendes pr. mail til Altingets personalekontor jobvnr@althingi.is senest onsdag den 29. november 2017.

 

Vestnordisk Råd er det formelle samarbejde mellem parlamenterne i Grønland, Færøerne og Island.  Der sidder i alt 18 medlemmer i Rådet, 6 fra hvert parlament.  Rådet blev stiftet 24.september 1985 i erkendelse af at de vestnordiske lande har fælles udfordringer og interesser. Rådets sekretariat blev etableret i 1997 og er placeret i Islands parlament i Reykjavik, Island. 

 

Vestnordiske kulturministre indgår samarbejdsaftale

Under Nordisk Råds session i Helsinki der blev holdt i dagene 31.oktober- 2.november mødtes de tre tre vestnordiske undervisnings-, forsknings- og kulturministre, Rigmor Dam, Færøerne, Doris J. Jensen, Grønland, og Kristján Þór Júlíusson, Island, for at underskrive en samarbejdsaftale på kulturområdet i de vestnordiske lande.

Målet med aftalen er, at øge og styrke samarbejdet de tre lande imellem inden for kulturområdet, så kreativiteten og kvaliteten i samarbejdet kan udvikles til gavn og nytte for alle tre lande. Dette forsøges opnået ved fælles finansiel, informativ og koordinerende indsats inden for kulturområdet. Samarbejdet søges styrket og forøget gennem anvendelse af informationsteknologi.

I selve aftalen nævnes der kun ét indsatsområde, nemlig “Vestnordisk Dag“, som har sin oprindelse i en rekommandation fra Vestnordisk Råds i 2008. Der er tale om én dag, der hvert år samtidig fejres i alle tre lande. Vinterjævndøgn (i september) er valgt til markering af vestnordisk historie og kulturen i de vestnordiske lande, og for at øge samarbejdet og samhørigheden mellem landene. Aftalens øvrige indsatsområder aftales hvert fjerde år og skiftes landene på at have ansvaret for dem opfattes kulturbegrebet bredt.

I den første fire-årige periode vil landene arbejde på projekter omkring film, computerspil, frivilligt arbejde og sprog.

Der er en lang tradition for et samarbejde på kulturområdet mellem de Vestnordiske lande. I 1996 blev der for første gang lavet en aftale landene i mellem om et samarbejde på kultur-, forsknings- og undervisningsområdet. I den nye aftale lægges der vægt på kultursamarbejdet.

De tre vestnordiske kulturministre; Doris J. Jensen, Kristján Þór Júliusson og Rigmor Dam

Nyheden er hentet fra Naalakkersuisuts hjemmeside og kan læses her

Nyheden er også på Islands regerings hjemmeside og kan læses på islandsk her

Udover samarbejdsaftalen mellem kulturministrene er det indgået vestnordiske samarbejdsaftaler på sundhedsområdet, socialområdet og udenrigsområdet.

Ny generalsekretær til Vestnordisk Råd

Inga Dora Markussen her som hovedmoderator ved Arctic Circle Greenland Forum i maj 2016. Foto: Arctic Circle

Onsdag den 1.november udsendte Kári Páll Højgaard, formand for Vestnordisk Råd, en intern meddelelse til Rådets medlemmer om at generalsekretær, Inga Dora Markussen har opsagt sin stilling. Hun har 3 måneders opsigelsesfrist og har dermed sidste arbejdsdag den 31.januar 2018.

Formandens meddelelse til Rådets medlemmer var som følger:

“Jeg tager naturligvis hendes opsigelse til efterretning, og vil benytte lejligheden at takke Inga Dora for hendes store engagement og indsats siden juni 2014.

Hun har ydet en god og solid indsats i sin tid som generalsekretær og jeg vil fremhæve nogle af de større opgaver hun har gennemført. Inga Dora har været med til at definere Rådets arktiske dagsorden, som blandt andet har medført, at Rådet har identificeret de vestnordiske fælles interesser, som skal styrke regionen i arktisk sammenhæng. Hun har medvirket til, at Rådet fik en observatørstatus i Arktisk Råd, hvor der blev sendt ansøgninger i 2014 og  i opdateret version i 2016, eftersom kravene til ansøgningerne ændredes.  Den opdaterede version tog udgangspunkt i temakonferencen i Grindavik 2016, om Demokrati i Vestnorden – de nationale parlamenters rolle i arktisk regeringsførelse.

Inga Dora har ligeledes bidraget til at Rådets virke og fokus har fået en god platform på Arctic Circle konferencerne og forum siden 2014.

Jeg vil også fremhæve hendes flotte indsats ved markeringen af Vestnordisk Råds 30 års jubilæum i 2015 i Runavik og Tórshavn samt med forberedelserne af vores kulturaftener under årsmøder og temakonferencer.

Kort sagt mister Rådet en generalsekretær, der har favnet bredt og har bevist, at sammen er vi stærke.

Det er derfor vemodigt, at vi må sige farvel til Inga Dora, som har udvist stor engagement og interesse i at løse Rådets opgaver. Jeg respekterer hendes beslutning, som indebærer, at hun flytter hjem til Grønland med sin mand og 4 børn, idet hun tiltræder som uddannelseschef i Royal Greenland den 1.februar 2018 og jeg ønsker hende tillykke og al mulig held og lykke med det nye job. Jeg er sikker på, at hun vil sætte sit præg i sin kommende stilling, ligesom hun har været med til sætte sit præg på Vestnordisk Råds virke og samarbejde.

Vestnordisk Råd når at sige farvel til Inga Dora i Ilulissat, som danner rammen for Rådets temakonference i slutningen af januar 2018. Rådet skal derfor i gang med at finde en ny generalsekretær og præsidiet håber, at en ny generalsekretær kan ansættes inden temakonferencen, så vi kan sige goddag og farvel.

Med venlig hilsen, på vegne af præsidiet,

Kári Páll Højgaard,
Formand for Vestnordisk Råd”

Jobopslag forventes at blive offentliggjort i nogen af de vestnordiske aviser og jobdatabaser i næste uge.

Session om observatørernes rolle indenfor Arktisk Råd

Vestnordisk Råd afholdt en break-out-session på Arctic Circle Assembly konferencen i Reykjavik den 13. oktober. Sessionen fokuserede på den rolle ​​observatører spiller indenfor Arktisk Råd. Vestnordisk Råd blev observatør i Arktisk Råd i maj 2017. Fire forskellige observatører bidrag til mødet: Eirik Sivertsen på vegne af Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region,  Nauja Bianco på vegne af Nordisk Ministerråd, Allen Pope på vegne af International Arctic Sicence Committee, og Bryndís Haraldsdóttir på vegne af Vestnordisk Råd. Desuden afdækkede Islands Arktiske ambassdør i Arktisk Råd, Árni Þór Sigurðsson, hvordan de, der styrer Arktisk Råd, ser på observatørernes rolle og værdien af ​​deres bidrag.

Oplægsholdererne var enige om vigtigheden af ​​observatørernes bidrag til Arktisk Råds arbejde. Efter deres opfattelse spiller observatørernes deltagelse en stor rolle i legitimering af Rådets arbejde. På spørgsmålet om, hvordan observatører bedst kan bidrage til Rådets arbejdsgrupper, blev det understreget, hvor vigtigt det er at definere, hvilken ekspertise du kan medbringe. Behovet for at arbejde både professionelt og personligt med andre observatører, medlemslande og permanente deltagere blev også understreget, samt værdien af ​​at deltage i at forbinde personer, der arbejder med lignende problemer i hele regionen. For en parlamentarisk organisation som Vestnordisk Råd blev også værdien af ​​at presse den parlamentariske dagsorden understreget.

Resultaterne af breakout-sessionen vil give værdifulde bidrag til Vestnordisk Råds arbejde med en strategisk ramme for dets observatørskab i Arktisk Råd, der for øjeblikket er under udvikling.

En optagelse af breakout sessionen findes her:

https://soundcloud.com/vestnordiskraad/sets/breakoutout-session-observing

Fra venstre: Eirik Sivertsen, Árni Thór Sigurðsson, Allen Pope og Nauja Bianco

 

Vestnordisk Råd deltager på Arctic Circle konferencen

Vestnordisk Råd afholder en break-out-session på Arctic Circle Assembly konferencen i Reykjavik den 13. oktober. Sessionen vil fokusere på den rolle ​​observatører spiller indenfor Arktisk Råd. Vestnordisk Råd blev observatør i Arktisk Råd i maj 2017.

Formålet med sessionen i Arctic Circle, er at besvare følgende spørgsmål: Hvordan kan observatører bidrage til og påvirke Arktisk Råds arbejde? Hvad skal en interparlamentarisk organisation som Vestnordisk Råd fokusere på i sin indsats for at bidrage til og påvirke Arktisk Råds arbejde?

Fire forskellige observatører vil bidrage til mødet: Nordisk Ministerråd, International Arctic Sicence Committee, Standing Committee of Arctic Parliamentarians og Vestnordisk Råd. Islands Arktiske Ambassadør (Senior Arctic Official) i Arktisk Råd vil desuden afdække, hvordan de, der styrer Arktisk Råd, ser på observatørernes rolle og værdien af ​​deres bidrag.

Sessionen holdes fredag den 13.oktober kl. 17.55 til 19.35 i Ríma B-salen i Harpa. Se programmet her: 

Vestnordisk Råd håber på en livlig diskussion, som kan give værdifuldt input til rådets arbejde i udforningen af en strategisk ramme for sin observatørskab for 2018-2020. Strategien er under udvikling. Det overordnede mål er at mindske det demokratiske underskud i Arktis ved at sikre, at indbyggernes stemme høres og deres rettigheder beskyttes.

 

Oplægsholdere vil være følgende:

Bryndís Haraldsdóttir, Vicepræsident for Vestnordisk Råd og Parlamentsmedlem, Island.

Eirik Sivertsen, formand for Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR) og Parlamentsmedlem, Norge.

Nauja Bianco, Seniorrådgiver hos Nordisk Ministerråd.

Dr. Allen Pope, Eksekutivsekretær for International Arctic Science Committee.

Árni Þór Sigurðsson, Ambassadør for Arktiske Anliggender, Senior Arctic Official, Island.

 

To nye medlemmer af Vestnordisk Råd

Aaja Chemnitz Larsen

Under det grønlandske parlaments, Inatsisartut, efterårssamling den 26. september blev der udpeget to nye medlemmer af delegation til Vestnordisk Råd.

Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit træder ind i delegationen istedet for Justus Hansen fra Demokraatit. Hun er genindtrådt i Inatsisartut, da hun tog orlov i forbindelse med sit hverv som medlem af det danske parlament, Folketinget.

Kelly Berthelsen fra Inuit Ataqatigiit træder ind i delegation istedet for Iddimanngiiu Bianco også fra Inuit Ataqatigiit.

Grønlands delegation ser således ud efter konstitueringen:

Kelly Berthelsen

Lars-Emil Johansen, Siumut, formand for delegationen og parlamentsformand. Suppleant er Jens Erik Kirkegaard.
Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand for delegation. Suppleant er Debora Kleist.
Nikkulaat Jerimiassen, Siumut. Suppleant er Jens Immanuelsen.
Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Suppleant er Peter. P. Olsen.
Anders Olsen, Siumut. Suppleant er Ineqi Kielsen.
Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Suppleant er Hans Aronsen.

 

Årsmødet 2017 kan nu ses på nettet

I dagene 31.august – 1.september 2017 holdt Vestnordisk Råd sit 33.ordinære årsmøde i Reykjavik, Island. Mødet blev holdt i Alþingi (Althingi), Islands parlament, og det er første gang i Rådets 32-årige historie, at mødet fandt sted i en parlamentssal.

Årsmødet blev transmitteret live via Althingis tv-kanal og via parlamentets hjemmeside, Althingi.is. Nu kan man se eller gense optagelserne fra årsmødet ved at klikke ind på https://www.althingi.is/althjodastarf/islandsdeildir/vestnorraena-radid/arsfundur-2017

Rådet besluttede på sit årsmøde i 2015 at holde årsmøderne i medlemslandenes parlamentssale som et led i en 3-årig forsøgsordning. Næste årsmøde finder sted i Løgtingið, Færøernes parlament i 2018 og året efter holdes mødet i Inatsisartut, Grønlands parlament.

Mikroplast, fiskeriuddannelse og sangbog i fokus

Vestnordisk Råds årsmøde vedtog 3 nye rekommandationer som nu bliver sendt til videre behandling i medlemslandenes parlamenter, Islands Alþingi, Færøernes Løgtingið og  Grønlands Inatsisartut.

Rådet vedtog blandt andet at opfordre regeringerne i de tre lande til at samarbejde om at undersøge mængden af mikroplastik i havmiljøet og plastforurening generelt i Nordatlanten. Rådet ønsker, at resultaterne af undersøgelsen forelægges for Vestnordisk Råd i 2018. Det anbefales også, at landenes myndigheder arbejder sammen om at reducere brugen af plast og mikroplastik i de vestnordiske lande og arbejde direkte imod brugen af mikroplast i landene og internationalt. Rådets rekommandation fremhæver den alvorlige trussel som plastforurening til havet udgør og dermed livsgrundlaget i det vestnordiske region, der i vid udstrækning afhænger af marine ressourcer.

På mødet blev det også vedtaget at anmode de tre landenes regering til at overveje mulighederne for øget samarbejde mellem de vestnordiske landes uddannelser på fiskeriområdet og på alle niveauer. Der lægges særlig vægt på viden omkring fuld udnyttelse af marine produkter, fiskeriteknologi og innovation. De tre lande har hver især ekspertise til at levere på bestemte områder af fiskerisektoren, og som landene med fordel kan udveksle indbyrdes. Derudover står alle tre lande over for mange lignende udfordringer  i fiskerisektoren.

Rådet blev også enige om at anmode regeringerne i de tre lande til at nedsætte en arbejdsgruppe af kyndige i kulturområdet der skal have til opgave at udarbejde en fælles vestnordisk nodesæt vise-og sangbog.

Årsmødet der blev holdt i dagene 31.august – 1.september fik en ny dimension, da de tre landes udenrigsministre var inviteret til et topmøde for at drøfte emnet; “Vestnorden som en stærk region i Arktis”. Topmødet var positivt og ikke mindst produktivt, for senere den samme dag underskrev ministrene en samarbejdsaftale, som blandt andet skal føre til en afdækning af mulighederne for at indgå en frihandelsaftale, og etablering af et vestnordisk handelsråd.

Rådet afskrev 4 rekommandationer og dermed er der 8 ialt rekommandationer som samlet set skal styrke samarbejde i den vestnordiske region.

Rådet fik også en ny formand, da formandsskabet skiftede fra Island til Færøerne. Kári Páll Højgaard, er nu Vestnordisk Råds præsident frem til næste årsmøde som holdes i Løgtingið om et år. Præsidiets øvrige medlemmer er; Lars-Emil Johansen, 1.vicepræsident fra Grønland og Bryndís Haraldsdóttir 2.vicepræsident fra Island.

Parlamenterne fra de tre lande sender hver seks repræsentanter til Vestnordisk Råd. Bryndís Haraldsdóttir er formand for den islandske delegation, og foruden Bryndís har den islandske delegation Lilja Rafney Magnúsdóttir som næstformand samt Eygló Harðardóttir, Njáll Trausti, Friðbertsson, Einar Brynjólfsson og Pawel Bartoszek.

For Grønlands vedkommende er Lars Emil Johansen formand for den grønlandske delegation, og formand for Inatsisartut. Derudover består den grønlandske delegation af Justus Hansen, Iddimanngiiu Bianco, Anders Olsen, Nikolaj Jerimiassen og Villy Olsvig. På årsmødet var Mala Høy Kuko deltog på mødet istedet for Justus Hansen, Nikolaj Jerimiassen nåede ikke frem til Island på grund af vejrforhold, mens Anders Olsen meldte afbud.

For Færøernes vedkommende er Kári Páll Højgaard formand for den færøeske delegation, og foruden Kári består den færøeske delegation af Jørgen Niclasen som næstformand samt Bjørn Samuelsen, Joen Magnus Rasmussen, Magni Laksáfoss og Bill Justinussen. Da Jørgen Niclasen og Bjørt Samuelsen var forhindret i at deltage i årsmødet deltog Elisabet Mercedis Gunnleygsdottir og Katrin Kallsberg i deres sted, mens Bill Justinussen i sidste øjeblik var forhindret i at deltage i årsmødet.

Man kan nærme sig de nye rekommandationer ved at klikke på linkene nedenfor:

Vestnordisk Råds rekommandation nr 1 2017

Vestnordisk Råds rekommandation nr 2 2017

Vestnordisk Råds rekommandation nr 3 2017

Vil øget frihandel mellem landene

Vestnordisk Råd årsmøde torsdag den 31.august blev indledt med et topmøde med udenrigsministeren fra Island, Guðlaugur Þór Þórðarson, Poul Michelsen, Færøernes minister for erhvervs og udenrigsanliggender og stedfortræder for Grønlands minister for udenrigsanliggender Erik Jensen. Han er minister for Kommuner, Yderdistrikter, Bygder, Infrastruktur og Boliger. Topmødets titel var “Vestnorden som en stærk region i Arktis” , og ministrene gav deres bud på et øget samarbejde.

Fælles for ministrenes oplæg var, at de alle tre udtrykte deres vilje til at øge samarbejdet på forskellige områder. På mødet lagde ministrene særlig vægt på at øge frihandelen mellem landene, herunder at undersøge muligheden for Vestnordisk frihandelsaftale og Vestnordisk handelsråd.

På et møde mellem ministrene senere den dag, underskrev de en samarbejdsaftale mellem landene. I den har de aftalt at etablere en særlig arbejdsgruppe som får til opgave at identificere mulighederne for øget samarbejde. Det er planen, at udenrigsministrene mødes årligt for at diskutere og evaluere samarbejdet.

Vestnordisk Råd bifalder ministrenes samarbejdsaftale, som er i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra 2012-2015, som kalder på et større samarbejde mellem landene om arktiske spørgsmål, frihandel, transport og infrastruktur.

Vestnordisk Råd, vestnordiske ministre, nordiske gæster samlet i Althingi den 31.august 2017. Fotograf: Bragi Þór Jósefsson.
Lars-Emil Johansen, Erik Jensen, Kári Páll Højgaard, Poul Michelsen, Gudðlaugur Þór Þórðarson, Bryndís Haraldsdóttir samlet efter mødet med Vestnordisk Råd. Fotograf: Bragi Þór Jósefsson.
Unnur Brá Konráðsdóttir, Island parlamentsformand og tidligere formand for Vestnordisk Råd bød rådet velkommen til Alþingi.
Islands parlamentssal danne smukke rammer for Vestnordisk Råds årsmøde 2017. Unnur Brá Konráðsdóttir, parlamentsformand byder velkommen