Unnur Brá Konráðsdóttir ny formand for Vestnordisk Råd

Medlem af Islands Alþingi, Unnur Brá Konráðsdóttir, blev den 20. august 2013 valgt som Vestnordisk Råds formand under Rådets 29. årsmøde som afholdes i Narsarsuaq i Sydgrønland 17. – 21. august. Hun overtaget posten fra Lars Emil Johansen, formand for Grønlands Inatsisartut (Landsting). Præsidiets to øvrige medlemmer blev genvalgt, bestående af den hidtidige formand for Vestnordisk Råd Lars Emil Johansen samt Bill Justinussen fra Færøerne.

Unnur Brá pointerede i sin tiltrædelsestale at hun i sit formandskab ville lægge hovedvægt på, at presse på de tre vestnordiske regeringer at forstyrke sit samarbejde omkring arktiske anliggender.  Hun fortalte, at hun ville arbejde på at sikre, at Vestnordisk Råd opnår observatørstatus i Arktisk Råd, men årsmødet vedtog at søge observatørstatus i Arktisk Råd.  Hun sagde, at hun også ville lægge vægt på, at landene forstærkede sit samarbejde på sundhedsområdet, specielt på de områder hvor det vil medføre økonomisk gevinst for landene.

Unnur Brá kritiserede på det stærkeste EU’s trusler om sanktioner imod Færøerne og Island på grund af disse landes makrelfiskeri og EU´s beslutning om sanktioner imod Færøerne på grund af deres sildefiskeri.  Hun fejrede Vestnordisk Råds årsmødes udtalelse hvor dette kritiserer.  Udtalelsen kan læses her.  Hun fortalte, at hun vil tage udtalelsen op med en delegation fra Europaparlamentet.

Unnur Brá understregede i sin tale de vestnordiske landes ret til bæredygtig udnyttelse af alle havets levende ressourcer, heriblandt af hvaler og sæler.

Rådets formand er valgt til ét år ad gangen.

Vestnordisk Råd er det formelle samarbejde mellem parlamenterne i Grønland, Færøerne og Islands. Der sidder i alt 18 medlemmer i Rådet, 6 fra hvert parlament. 

Yderligere informationer om Unnur Brá kan erhverves her

Unnur Brá Konráðsdóttir kjörin formaður Vestnorræna ráðsins

Ársfundur Vestnorræna ráðsins kaus Unni Brá Konráðsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins og formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, formann ráðsins á 29. ársfundi þess sem haldinn er í Narsarsuaq í Suður-Grænlandi dagana 19. til 20. ágúst.

Unnur Brá Konráðsdóttir tekur við embættinu af Lars-Emil Johansen, forseta grænlenska Landsþingsins, sem heitir Inatsisartut eftir að Grænland hlaut sjálfstjórn.

Unnur Brá sagði í ræðu sinni á fundinum að í formennskutíð sinni myndi hún leggja höfuðáherslu á að þrýsta á ríkisstjórnir Íslands, Færeyja og Grænlands að styrkja Norðurskautssamstarf landanna. Hún sagði jafnframt að hún myndi vinna að því að tryggja áheyrnaraðild Vestnorræna ráðsins að Norðurskautsráðinu, en samþykkt var á ársfundinum að sækja um þess slags aðild. Þá sagðist hún ætla að leggja áherslu á að löndin efldu samstarf sitt í heilbrigðismálum og þá sérstaklega það sem hefur í för með sér efnahagslegan ávinning fyrir löndin.

Unnur Brá gerði að umtalsefni aðgerðir ESB í tengslum við makrílveiðar Íslands og Færeyja og síldveiðar Færeyja, sem og stuðning sjávarútvegsráðherra Noregs við þær. Hún sagðist mundu taka ályktun ársfundarins um málið upp með sendinefnd Evrópuþingsins, en í ályktuninni, sem lesa má hér, er ESB gagnrýnt harðlega fyrir hótanir sínar í garð Færeyja og Íslands og bent á að slíkt eigi ekki við í samskiptum siðaðra þjóða.

Að auki benti Unnur Brá á að Vestur-Norðurlönd hafi fullan rétt á að stunda sjálfbærar veiðar á hvölum og selum.

Auk Unnar Brár sitja Lars-Emil Johansen, forseti Landsþings Grænlands, og Bill Justinussen, þingmaður í Færeyjum, í forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins.

Formaður ráðsins er kjörinn til eins árs. Vestnorræna ráðið er samstarfsvettvangur Alþingis, Landsþings Grænlands og Lögþings Færeyja. Löndin þrjú skipa sex fulltrúa hvert í Vestnorræna ráðið.

Upplýsingar um Unni Brá má nálgast hér.

Vestnordisk Råd fordømmer Europaunionens trusler

Vestnordisk Råds årsmøde 2013, som startede den 19. august, fordømmer og kritiserer på det stærkeste EU’s trusler om sanktioner imod Færøerne og Island på grund af disse landes makrelfiskeri og EU´s beslutning om sanktioner imod Færøerne på grund af deres sildefiskeri.
 
Rådet understreger, at de metoder som EU har valgt ikke er acceptable i internationale relationer.  Rådet protesterer imod, at EU har valgt, i kraft af sin størrelse og sin kapacitet, at true sine fredelige naboer – venner af nationer – som et led i deres forhandlingsforløb.  
 
Og det på trods af at det er blevet påpeget, blandt andet af en norsk havbiolog, at makrellen kan forårsage et miljøproblem i havet, da bestanden er blevet så stor.  Dette er blandt andet sket som følge af seneste års klimaændringer.  Rådet konstaterer, at parterne er uenige, og det er derfor Rådets holdning, at de skal forhandle et resultat på plads og lade være med at true hinanden.
 
Vi har tidligere set hvor stor en konsekvens EU´s tiltag kan have på små samfund i de vestnordiske lande, hvor eksempelvis EU har indført importforbud på sælprodukter.  Et importforbud der har haft store negative konsekvenser for Grønlands små fangstsamfund, til trods for Inuit undtagelsen.
 
Vestnordisk Råd opfordrer Norge til at støtte Færøerne og Island og tage afstand fra EU´s metode.  Vestnordisk Råd udtrykker harme over at Norges fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har udtalt at hun støtter sanktionerne imod Færøerne og at Norge overvejer at følge i EU´s fodspor.  Vestnordisk Råd opfordrer den nordiske brodernations repræsentanter, Norges regering, til at revurdere denne holdning.
 
Vestnordisk Råd opfordrer også Nordisk Råd til at tage sagen op og støtte Færøerne og Island i denne sag.
Endelig opfordrer Vestnordisk Råd Grønlands Regering Naalakkersuisut til at åbne grønlandske havne for de færøske skibe og produkter, som bliver ramt af EU’s, og herunder Danmarks, sanktioner.

Vestnorræna ráðið fordæmir hótanir ESB

Vestnorræna ráðið fordæmir harðlega hótanir Evrópusambandsins um refsiaðgerðir gegn Íslandi og Færeyjum vegna makrílveiða landanna, sem og refsiaðgerðir sambandsins gegn Færeyjum vegna síldarveiða þeirra.  Það var samþykkt á  ársfundi ráðsins sem hófst hinn 19. ágúst í Narsarsuaq á Grænlandi.  Í ráðinu sitja 18 þingmenn frá Íslandi, Grænlandi og Færeyjum.
 
Í ályktun sinni undirstrikar Ráðið að aðferðir ESB séu ekki viðundandi í alþjóðasamskiptum og mótmælir þeim aðferðum sem ESB velur að nota gegn nágrannaríkjum sínum, í krafti stærðar sinnar og afls. Það geri sambandið þrátt fyrir að það hafi verið bent á, meðal annars af norskum sjávarlíffræðingi, að makríllinn geti valdið umhverfisskaða í hafinu þar sem stofninn sé orðinn of stór.  
 
Þetta hefur meðal annars gerst í kjölfar loftlagsbreytinga síðustu ára. Ráðið bendir á að ágreiningur sé til staðar, og tekur þá afstöðu að aðilar málsins semji um lausn þess í stað þess að hóta hvor öðrum. 
 
Ráðið bendir á að fyrri aðgerðir ESB hafi haft alvarleg áhrif á lítil samfélög í vestnorrænu löndunum, til dæmis þegar sambandið hafi lagt innflutningsbann á selvörur. Bannið hafi haft afar neikvæðar afleiðingar fyrir lítil grænlensk veiðisamfélag. 
 
Vestnorræna ráðið hvetur Noreg til að styðja Færeyjar og Ísland og taka afstöðu gegn aðferðum ESB. Ráðið harmar orð norska sjávarútvegsráðherrans, Lisbeth Berg-Hansen, þar sem hún lét í ljós að hún styddi refsiaðgerðirnar gegn Færeyjum og að Noregur íhugaði að fylgja í fótspor ESB. Vestnorræna ráðið hvetur fulltrúa hinnar norrænu frændþjóðar, norsku ríkisstjórnina, til að endurskoða afstöðu sína. 
 
Vestnorræna ráðið hvetur einnig Norðurlandaráð til að taka málið upp og styðja Færeyinga og Íslendinga í þessu máli. 
 
Að lokum hvetur Vestnorræna ráðið ríkisstjórn Grænlands – Naalakkersuisut – til að opna grænlenskar hafnir fyrir þau færeysku skip og vörur sem kunna að verða fyrir barðinu á refsiaðgerðum ESB, en Danmörk á sem kunnugt er aðild að ESB og þarf því væntanlega að framfylgja banninu. 
 

Vestnordisk Råds formand til møde i Longyearbyen i Svalbard

Formanden for Vestnordisk Råd Lars-Emil Johansen har i dagene 3. – 5. juni deltaget i det arktisk parlamentariske møde (SCPAR).

 

SCPAR står for The Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region og repræsenteres af de 8 arktiske landes parlamentarikere samt EU. Vestnordisk Råd har observatørstatus i SCPAR.

 

På mødet i Svalbard drøftede SCPAR den seneste deklaration fra Arktisk Råds møde i Kiruna som afholdtes tidligere på foråret.

 

SCPAR deltagerne udtrykte forhåbninger om, at EU's ansøgning om observatørstatus til Arktisk råd vil finde sin løsning under Canadas formandskab, ligesom SCPAR vedtog et statement om at Arktisk Råd også i fremtiden vil være inkluderende og ikke ekskluderende i forlængelse af Grønlands afbud til det Arktisk Råd.

 

SCPAR vedtog at indsatsområdet til næste SCPAR møde bliver omkring emnet “Economic development and capacity building in the North”. Til dette arbejde ønskede mødedeltagerne at der til rapporten skal tilvejebringes nærmere oplysninger og analyser omkring emnerne: bæredygtige principper for byggeriet, de stigende leveomkostninger i arktiske egne, kønsroller og involvering af lokal befolkningerne samt Corporate Social Responsibility (CSR).   

 

SCPAR mødets deltagere lagde desuden vægt på, at Arktisk Råd fortsat prioriterer de klimatiske ændringer højt. Udfordringerne for Arktisk Råd i de kommende år bliver hvorvidt de klimatiske ændringer skal løses før de økonomiske udfordringer, som de arktiske lande står overfor og hvordan der kan prioriteres mellem disse udfordringer. SCPAR vil derfor fokusere på disse områder i den rapport der forventes fremlagt på næste konference
kaldet “Conference of the Parliamentarians of the Arctic Region” (CPAR) i Whitehorse i 2014.

 

Endelig blev Folketingsmedlemmet Sara Olsvig som er Danmarks/Rigsfællesskabets repræsentant i det arktisk parlamentariske samarbejde, valgt som ny formand for SCPAR og tiltræder i september, når SCPAR mødes i Murmansk i perioden 18. – 20. september.

 

Der var særlig stor interesse fra det russiske parlamentsmedlem for at høre nærmere om årsagen til Grønlands udeblivelse fra det Arktiske Råds møde i Kiruna. Formanden for Inatsisartut oplyste således om de bagvedliggende årsager hertil, ligesom han oplyste om Grønlands officielle holdning til sagen:

 

“Rigsfællesskabet har understreget, at når man i Arktisk Råd er enige om, at menneskene i Arktis skal have topprioritet i arbejdet, så betyder det også i praksis, at repræsentanter for Danmark, Grønland og Færøerne bør kunne deltage på lige fod, således som det har været tilfældet indtil det svenske formandskab. De tre rigsdele gør det klart, at det er uacceptabelt at Grønland og Færøerne – som dækker ikke mindre end 20 % af det arktiske territorium, ikke længere tillades at deltage direkte i alle aspekter af forhandlingerne i Arktisk Råd. Rigsfællesskabet håber at det canadiske formandskab vil tage dette meget alvorligt, og at vi sammen kan finde en tilfredsstillende løsning på dette problem.”

 

Formanden for Vestnordisk Råd fik præciseret vigtigheden af samarbejdet i Arktisk råd, som også afspejles i de vigtige samarbejdsaftaler der er indgået dels omkring SAR beredskabet og senest en oliespildsaftale, ligesom der lægges vægt på at befolkningen i de arktiske lande inddrages i beslutningsprocessen. 

 

Yderligere oplysninger om SCPAR kan findes på http://www.arcticparl.org/

To nye medlemmer af Rådets Præsidium

Efter valg til parlamenterne i både Grønland og Island er der valgte to nye medlemmer til Vestnordisk Råds Præsidium.  Lars Emil Johansen, formand for Grønlands Inatsisartut (landsting), er valgt som Rådets formand og Unnur Brá Konráðsdóttir, medlem af Alþingi, er blevet valgt som Rådets første viceformand.  Udover dem sidder Bill Justinussen medlem af Færøernes Lagting i Præsidiet som anden viceformand.

Lars Emil Johansen blev valgt til Grønlands Inatsisartut (landsting) i marts 2013.  Han har tidligere været medlem af Grønlands parlament 1979-1997 og 2005-2009.  Lars Emil var medlem af Grønlands Landsstyre 1979-1986 og Landsstyreformand 1991-1997.  Han var medlem af det danske Folketing 1973-1979 og 2001-2011.  Lars Emil var formand for partiet Siumut 1987-1997.  Han var medlem i Hjemmestyrekommissionen 1976-1978 og medlem i Selvstyrekommissionen 2002-2008.

Unnur Brá Konráðsdóttir blev genvalgt til Islands Alþingi i april 2013.  Hun er formand for Rets- og uddannelsesudvalget.   Unnur Brá blev valgt første gang til Alþingi i 2009 og var Alþingis 6. vicepræsident 2009-2013.  Hun har yderligere siddet i Alþingis industriudvalg, uddannelsesudvalg og velfærdsudvalg.  Unnur Brá var borgmester i Rangárþing Eystra kommune 2006-2009.

Udover Lars Emil Johansen blev følgende personer valgt til Grønlands delegation. Kaj Lyberth (næstformand) Karl-Kristian Kruse, Evelyn Frederiksen, Kalistat Lund og Maliina Abelsen.

Udover Unnur Brá Konráðsdóttir blev følgende valgt til Rådets islandske delegation: Katrín Jakobsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Páll Valur Björnsson, Páll Jóhann Pálsson og Vigdís Hauksdóttir.

Sara Olsvig ny formand for Den arktiske parlamentskomité

 

Medlem af Folketinget Sara Olsvig fra Grønland blev den 5. juni valgt som kommende formand for den arktiske parlamentskomité (SCPAR-Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region).  Sara tager over som formand i SCPAR i september og er indtil da næstformand.  Hun tager over formandskabet efter Morten Høglund, medlem af Norges Storting, som har været formand siden 2011.  Vestnordisk Råd er observatør i SCPAR. 

Sara Olsvig blev valgt i Folketinget i 2011 og til Grønlands Inatsisartut (landsting) i foråret 2013 diet pills that work for women.  Hun er uddannet Cand. Scient. i Antropologi fra Københavns Universitet.

“Det arktiske parlamentarikersamarbejde er et vigtigt forum for såvel Grønland som Danmark, og jeg er meget beæret over at være blevet valgt til at overtage formandsposten”, siger Sara Olsvig.

Komiteen har medlemmer fra USA, Canada, Rusland, Finland, Sverige, Norge, Island, EU parlamentet og Rigsfællesskabet, samt forskellige observatører. Desuden har komiteen selv observatørstatus i Arktisk Råd og holder årligt 3-4 møder samt en konference hvert andet år. Komiteen udarbejder anbefalinger til de arktiske regeringer og har gennem årene løbende haft fokus på den menneskelige dimension af udviklingen i Arktis. Sara Olsvig repræsenterer Folketinget i parlamentarikerkomiteen.

“I komiteen mærker vi klart den stigende interesse for Arktis, og vi som parlamentarikere finder det yderst vigtigt at sikre de arktiske folk medindflydelse, også på statsniveau. Derfor er jeg særligt glad for, at Danmark/Grønland nu for første gang sætter sig i spidsen for parlamentarikersamarbejdet”, siger Sara Olsvig.

Klik her for at læse yderligere kommentar ved Sara Olsvig i forbindelse med hendes valg.

Klik her for yderligere informationer om Sara.

Konference om kulturelle minoriteter i børne- og ungdomsbøger

 

Vigdís Finnbogadóttir Institut samt CampUSCulturae netværket afholder en konference om kulturelle minoriteter i børne- og ungdomsbøger i Islands Universitet i dagene 24.-25. april.

Der findes inden Norden børn der tilhører forskellige kulturelle minoriteter både hvad vedrører sprog, køn og etnicitet.  Disse børn deler denne erfaring med millioner af børn verden over som også har delt kulturelt identitet, et som en del af familien og et som en del af samfundet.

Konferencens mål er at undersøge hvordan disse minoriteters kultur kommer til udtryk i deres litteratur og børnekultur.  Konferencens forelæsere kommer fra Norden, Australien, USA og Brasilien.  Vestnorden er meget godt repræsenteret blandt forelæserne.

Konferencen er åben for alle interesserede og adgang er gratis.

Konferencens program kan læses her.

Yderligere informationer: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, tlf 525 4191:

www.vigdis weight control pills.hi.is/

www.conference.hi.is/campusculturae/

Island åbner generalkonsulat i Grønland

Island har besluttet at åbne et generalkonsulat i Nuuk i Grønland i sommeren 2013.  Islands Alting har givet hjemmel til dette i finansloven 2013.  Åbningen af generalkonsulatet er i overensstemmelse med Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2008.  Det kom frem i Islands udenrigsministers rapport om udenrigsanliggender og internationalt samarbejde. 

Oprettelsen af et generalkonsulat viser islandske myndigheders stigende engagement i Arktis samt den vægt Island lægger på, at styrke forholdet med Grønland, både de politiske bånd samt samhandelen mellem landene.

Der bliver 2 medarbejdere på generalkonsulatet i Nuuk, en generalkonsul og en sekretær.  Island åbnede et generalkonsulat på Færøerne i 2007 og Færøerne åbnede en sendistova i Island det samme år.

Billede: Fra Oqaatsut i Grønland. Silje Bergum Kinsten/norden.org

Bill Justinussen ny viceformand i Vestnordisk Råd

Lagtingsmedlem Bill Justinussen er blevet valgt som formand for Færøernes delegation til Vestnordisk Råd.  Han overtager posten fra lagtingsmedlem Henrik Old som har siddet som delegationsformand siden lagtingsvalget i oktober 2011. Færøernes delegationsformand sidder i Vestnordisk Råds Præsidium og bliver Bill Justinussen dermed viceformand i Rådet.  I Præsidiet sidder også formand Josef Motzfeldt som er formand for Grønlands Inatsisartut og viceformand Ólína Þorvarðardóttir medlem af Islands Alting.

Bill Justinussen er medlem af Færøernes Lagting for Miðflokkurin. Bill var Landsstyremedlem for familie og sundhed på Færøerne 2002-2004.  Han har været medlem af Lagtinget siden 2004 og medlem af Vestnordisk Råd siden 2011.  Han har været medlem af Lagtingets finansudvalg siden 2008 og socialudvalget siden 2011. Han var formand for Færøernes Lagtings uddannelses- og kulturudvalg i 2008 og var medlem af skolebestyrelsen af Rúnavíks kommunalskole 2002-2008.

På billedet er Vestnordisk Råds Præsidium, f.v. formand Josef Motzfeldt formand for Inatsisartut samt viceformænd Ólína Þorvarðardóttir altingsmedlem og Bill Justinussen lagtingsmedlem.