Alþjóðlegrar rannsóknar á makríl krafist

 

Makríldeilan er farin að hafa áhrif á andrúmsloftið í norrænu samstarfi eins og glögglega hefur komið í ljós í stjórnmálaumræðum á Norðurlandáðsþinginu í Helsinki go now.  Það sagði Ólína Þorvarðardóttir varaformaður Vestnorræna ráðsins í ræðu sem hún hélt á þinginu sem haldið er dagana 29. október til 1. nóvember.  Hún lagði til at Norðurlandaráð ætti frumkvæðið að því að gerð yrði alþjóðleg rannsókn á hegðun makrílsins svo að deiluaðilar geti byggt kröfur sínar á vísindalegum rökum. Formaður Vestnorræna ráðsins Josef Motzfeldt, forseti Grænlandsþings, tók undir að mikilvægt væri fyrir Norðurlandaráð að eiga frumkvæði að rannsóknum um nýtingu Vestur-Norðurlanda á lifandi auðlindum hafsins svo auka megi skilning Norðurlanda á aðstæðum Færeyja, Íslands og Grænlands.  Annar varaformaður Vestnorræna ráðsins Henrik Old gagnrýndi afstöðu Evrópusambandsins og Noregs í makríldeilunni harkalega.

Ólína Þorvarðardóttir hvatti jafnframt í ræðu sinni Norðurlandaráð til að horfa til hagsmuna Vestur-Norðurlanda í nýrri Norðurskautsstefnu sinni.  „Eftir því sem löndunum fjölgar sem eiga hagsmuna að gæta á Norðurskautssvæðinu og sýna því áhuga, þeim mun mikilvægara verður það fyrir Norðurlöndin að efla samstarf sitt um sameiginlega hagsmuni og efla þannig áhrif sín“, sagði Ólína og benti á að hagsmunir Íslands, Færeyja og Grænlands væru miklir á svæðinu.  Hún benti á að meginniðurstaða þemaráðstefnu Vestnorræna ráðsins sem haldin hafi verið á Grænlandi í mars hafi verið að samstarf landanna þriggja um sameiginlega hagsmuni sé lykilatriði ætli þau að efla áhrif sín á Norðurskautssvæðinu.

Nordisk Råd skal bidrage til bedre forståelse af Vestnordens hovederhverv

Nordisk Råd bør sætte fokus på forvaltning af de ressourcer, som Vestnorden har til fælles med Fastlandsnorden, for at opnå en bedre forståelse for de vestnordiske landes hovederhverv, som er baseret på levende ressourcer.  Det udtalte Vestnordisk Råds formand Josef Motzfeldt på Nordisk Råds session i Helsinki som afholdes 29. oktober til 1. november.

Han påpegede, at klimaændringerne har stor påvirkning af de vestnordiske landes dyre- og planteliv. „Der er ofte fokus på især isbjørnen, når der tales om klimaændringerne, men ændringernes konsekvenser er større for det øvrige økosystem end for isbjørnen, og de vestnordiske lande har oplevet dramatiske ændringer i forekomsterne af visse dyrearter“, sagde Josef og påpegede, at der på diverse forsamlinger, konferencer og seminarer, som holdes verden over, og hvor emnet er klima, ofte ser ud som om isbjørnen, er den eneste skabning, som lever i Arktis – som en anden majestæt i sit kongedømme. „Nok er isbjørnen truet i sit habitat, men det gælder også andre arter såsom mikroorganismer, fisk, fugle og andre dyr“, sagde Josef. „Når der sker ændringer i en af arternes tilgængelighed, trækker andre arter sig væk og dermed forsvinder der både en kultur og en mangeårig levevis, når disse dyrearter trækker sig væk“, sagde han.

Josef påpegede, at der nok kommer nye arter i stedet for de traditionelle, hvor makrellen er et godt eksempel. „Med det fokus, der er på Arktis, vil de nordiske lande i deres samarbejde med den øvrige verden stå stærkere, når man kender hinandens levevilkår bedre og derfor foreslår jeg, at Nordisk Råd står for en konference, om klimaændringerne, hvor hovedoverskriften bør være fælles forståelse for forvaltningen af alle levende ressourcer på et bæredygtigt grundlag“ sagde Josef til slut“.

Vestnordisk Råds viceformand Henrik Old kritiserede Norge og EU på det hårdeste for deres standpunkt i makrelsagen hvor EU med støtte fra Norge har besluttet at indføre sanktioner mod færøsk og islandsk fisk på det europæiske marked, fordi de fisker makrel, som i store mængder er inde i det vestnordiske område.  Islands altingsmedlem Ólína Þorvarðardóttir som også er viceformand i Vestnordisk Råd, tilsluttede sig Henriks kritik på EU og Norge og opfordrede til, at der bliver lavet en fælles international forskning på makrellen og dens adfærd for siden at kunne bygge forhandlinger om landenes andel i makrelbestanden på et videnskabeligt fundament.  Ólína opfordrede Nordisk Råd til at tage initiativ i sagen.

Vestnordisk Råd kritiserer Norge og EU på Nordisk Råds session

 

Vestnordisk Råd er bekymret over den udvikling, som makrelstriden mellem Færøerne og Island på den ene side og Norge og EU på den anden side har taget.  Det udtalte Vestnordisk Råds viceformand Henrik Old på Nordisk Råds session i Helsinki som afholdes 29. Oktober til 1. November.  „Sagen er, at EU med støtte fra Norge har besluttet at indføre sanktioner mod færøsk og islandsk fisk på det europæiske marked, fordi vi fisker makrel, som i store mængder er inde på vores område“, sagde Henrik.

Henrik takkede også Ungdommens Nordiska Råd for deres støtte men de har udtalt en bekymring for udviklingen og spurgte om der er nogen, der kan svare på, hvad man skal gøre på Færøerne, hvis man ikke kan fiske noget af den fisk, som er i færøsk farvand?.

Henrik påpegede i sin tale, at der mangler at forske mere i makrellen.  „Hvorfor findes makrellen i så store mængder i færøsk, islandsk og nu også grønlandsk farvand, ja, over hele Nordatlanten?“ spurgte Henrik og påpede, at der kun er blevet forsket i de områder, hvor makrellen har været.  Han pointerede, at der er ingen, der forsker i, hvor makrellen er i dag, at ingen forsker vest for Island eller i grønlandsk farvand, som er stærkt beklageligt i lys af, at makrellen findes i så store mængder i færøsk og islandsk farvand.

„Det kan ikke undgås, at tanken om, at forskningen er blevet mere politisk, også strejfer en“ sagde Henrik.  Han påpegede, at der har været enkelte norske forskere, som har sagt, at den vej, vi går nu, er forkert.  „Den er helt gal, for makrellen har spredt sig ud over enorme områder, sagde Henrik og tilføjede, at det ikke kan passe, at man fra EU’s og norsk side ikke har andre midler end at sætte tiltag i værk, som nægter os at losse fisk i danske og norske havne.  „Ellers må jeg også sige, at den norske boykot har været vældig positiv for udviklingen på arbejdspladserne på Færøerne“ sagde Henrik til sidst.

Islands altingsmedlem Ólína Þorvarðardóttir som også er viceformand i Vestnordisk Råds, tilsluttede sig Henriks kritik på EU og Norge og opfordrede til, at der bliver lavet en fælles international forskning på makrellen og dens adfærd for siden at kunne bygge forhandlinger om landenes andel i makrelbestanden på et videnskabeligt fundament.  Ólína opfordrede Nordisk Råd til at tage initiativ i sagen.

Ólína Þorvarðardóttir valgt formand for Hoyvíksaftalens parlamentsudvalgs

Medlem af Islands Alting Ólína Þorvarðardóttir er blevet valgt som formand for Hoyvíksaftalens parlamentsudvalg.  Brandur Sandoy medlem af Færøerne Lagting blev valgt som parlamentsudvalgets viceformand. 

Parlamentsudvalget blev nedsat i 2011 med 6 parlamentsmedlemmer fra henholdsvis Færøerne og Island.  Grønlands Inatsisartut (landsting) har med seks medlemmer observatørstatus i udvalget med taleret.

Parlamentsudvalgets opgave er at følge op på Hoyvíksaftalen, diskutere dens udvikling og udformning samt eventuelt at foreslå ændringer og forbedringer i den.

Hoyvíksaftalen blev lavet mellem Island og Færøerne i 2006.  Aftalen er langt den mest liberale aftale som både Island og Færøerne har med andre lande og gør at de lande i virkeligheden udgør et fællesmarked.  Aftalen sikrer fri bevægelse for varer, tjenesteydelser, kapital og personer samt samarbejde indenfor en række andre områder, som uddannelse, forskning, kultur m.m.  Landene har en lang historie for samhandel med varer og før vedtagelsen af Hoyvíksaftalen fandtes der allerede en handelsaftale imellem landene, hvor told på handel af alle industrielle produkter og fiskeprodukter blev elimineret.

Ólína Þorvarðardóttir kjörin formaður þingmannanefndar Hoyvíkursamningsins

Ólína Þorvarðardóttir alþingismaður hefur verið kjörin formaður þingmannanefndar Hoyvíkursamningsins.  Brandur Sandoy þingmaður á færeyska Lögþinginu hefur verið kjörinn varaformaður nefndarinnar.

Til þingnefndar Hoyvíkusamningsins var stofnað árið 2011.  Alþingi Íslands og Lögþing Færeyja tilnefna hvort um sig 6 þingmenn til nefndarinnar.  Langsþing Grænlands (Inatsisartut) tilnefnir 6 þingmenn sem njóta stöðu áheyrnafulltrúa í nefndinni með málfrelsi.

Þingmannanefnd Hoyvíkursamningsins er ætlað að fylgjast með þróun og framkvæmd samningsins og setja fram tillögur um breytingar á honum eða umbætur ef ástæða þykir til.

Ísland og Færeyjar samþykktu Hoyvíkuramninginn árið 2006.  Samningurinn tryggir að samkvæmt meginreglu sé frjálst flæði á vörum, þjónustu, fjármagni og fólki á milli landanna. Auk þess tryggir samningurinn ýmis konar samstarf landanna, svo sem á sviði menntunar, rannsókna og menningar.

Kassalimik oqaluttuaq (Legenden om Kaassali) får Vestnordisk Råds Litteraturpris 2012

Forfatteren Lars-Pele Berthelsen har lige modtaget Vestnordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris 2012 for bogen Kassalimik oqaluttuaq“ (Legenden om Kaassali).  Rådets formand Josef Motzfeldt, viceformand Ólína Þorvarðardóttir altingsmedlem og medlem af dommerkomitéen Ármann Jakobsson overrakte Prisen, som er på 60.000 danske kroner, ved en højtidelig ceremoni på åbningen af Vestnordisk kulturfest på Nordens hus i Reykjavik.

Prisen blev i dag uddelt for sjette gang. Der vælges en vinder af Prisen hvert andet år.  Den vestnordiske dommerkomité består af Oddfríður Marni Rasmussen fra Færøerne, Vera Lise Rosing Olsen fra Grønland og Dagný Kristjánsdóttir fra Island.

Den vestnordiske dommerkomité siger blandt andet i sin redegørelse: „Kaassalimik – oqaluttuaq (Legenden om Kaassali) er en historisk roman fra slutningen af syttenhundrede tallet. Den beskriver de første konflikterne mellem hedendom og kristendom på Grønland, påvirkningen af en fast dansk handel på det lokale jagtsamfund og samfundets første skridt imod moderne tider. Den beskriver på en enestående måde jagtsamfundets nådesløse kamp for at overleve i en barsk og farlig natur, som på ingen måde bliver romantiseret. Den handler også om ung kærlighed, hekser og livsfarlige tupilaker”.

Kaassali eller Qaamasoq (det lyse barnet) er barn af en ung mor, som er blevet bortført af fremmede hvalfangere og vender tilbage traumatiseret og gravid. Moderen har været halvforlovet med sønnen til åndemaneren i nabobygden, men kan ikke vende tilbage til forholdet, for hun er blevet tæt knyttet til sin redningsmand, Aarluk fra Syd-Grønland. Derved opstår det fjendskap mellem de to familier, som tidligere skulle knyttes sammen. De unge klarer alligevel at genopbygge gensidig respekt og solidaritet mellem slægterne. På trods af at en ulykke gør ham handikappet, vokser Kaassali op til at blive en stor fanger og meget respekteret menneske.

Romanen er meget godt fortalt, den er spændende og gribende og giver  unge, nordiske læsere, indtryk af den grønlandske kulturarv, som her præsenteres, kan inspirere til dramatiske fortællinger og genfortællinger.”

Forfatteren Lars-Pele Berthelsen er født i Qeqertarsuaq i Grønland 20. september 1949. Han tog uddannelser som bogtrykker, lærer og præst.  Han har sammen med sin kone Magdalene tre børn og tre børnebørn. Under sit arbejde som lærer og senere som præst, har de boet i Nuuk, Sarfannguit, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq. I sin fritid har han været skiinstruktør, og er kendt som sanger, komponist og digter.

Udover Legenden om Kaassali blev ungdomsbøgerne Skriva í sandin (skrevet i sanden) af Marjuna Syderbø Kjelnæ og Með heiminn í vasanum (Med verden i lommen), af Margrét Örnólfsdóttir nomineret til Prisen.

Tidligere har barnebøgerne „Sagan af bláa hnettinum” af Andri Snær Magnason (2002), „Engill í vesturbænum” af Kristín Steinsdóttir og Halla Sólveig Þorgeirsdóttir (2004), den færøske bog Ein hundur, ein ketta og ein mús” af Bárður Oskarsson (2006), Draugaslóð af Kristín Helga Gunnarsdóttir (2008) og Kirkegården af Gerður Kristný (2010) modtaget Prisen.

Sagan um Kaassali (Kassalimik oqaluttuaq) fær Barna- og unglingabókaverðlaun Vestnorræna ráðsins 2012

Lars-Pele Berthelsen hlaut rétt í þessu Barna- og unglingabókaverðlaun Vestnorræna ráðsins 2012 fyrir bókina Sagan um Kaassali (Kassalimik oqaluttuaq). Ólína Þorvarðardóttir varaformaður ráðsins og dr. Ármann Jakobsson dómnefndarmaður afhentu Lars-Pele verðlaunin sem nema um 1.2 milljón íslenskra króna við hátíðlega athöfn í Norræna húsinu. Athöfnin fór fram við opnun Vestnorrænna daga.

Þetta er í sjötta skipti sem verðlaunin eru veitt en þeim er úthlutað annað hvert ár.  Dómnefnd barnabókaverðlaunanna skipa Oddfríður Marni Rasmussen frá Færeyjum, Vera Lise Rosing Olsen frá Grænlandi og Dagný Kristjánsdóttir frá Íslandi.

Dómnefnd vestnorræna ráðsins segir meðal annars i greinargerð sinni: „Kaassalimik – oqaluttuaq (Sagan um Kaassali) er söguleg skáldsaga frá síðari hluta 18. aldar. Hún lýsir fyrstu átökunum sem verða milli heiðni og kristni á Grænlandi, áhrifunum af danskri verslun á veiðimannasamfélagið og fyrstu skrefum þjóðfélagsins í átt til nútímalegra hátta. Hún lýsir á einstæðan hátt miskunnarlausri lífsbaráttu þjóðarinnar í átökum við erfiða og háskalega náttúru án þess að reyna neitt að fegra. Hún fjallar einnig um ungar ástir, nornir og lífshættulega túpilakka“.

Kaassali eða Qaamasoq (ljósa barnið) er barn ungrar móður sem var rænt af hvalveiðimönnum og snýr aftur sköðuð á sál og barnshafandi. Móðirin hafði verið hálftrúlofuð syni töframannsins á nágrannabyggð en hún getur ekki snúið aftur til þess sambands vegna þess að hún hefur tengst bjargvætti sínum Aarluk frá Suður-Grænlandi sterkum böndum. Vegna þessa verður fjandskapur milli fjölskyldnanna tveggja sem áður áttu að tengjast. Unga fólkinu tekst þó að byggja upp á ný gagnkvæma virðingu og samstöðu milli ættanna. Þrátt fyrir fötlun af völdum slyss verður Kaassali með aldrinum mikill veiðimaður og mikilsvirtur.

Frásögnin er mjög góð, sagan er spennandi og áhrifamikil og ungir norrænir lesendur fá að kynnast grænlenskum menningararfi sem hér er lýst og sagan getur örvað þá til skáldlegra frásagna og endurfrásagna“.

Höfundurinn Lars-Pele Berthelsen fæddist í Qeqertarsuaq í Grænlandi 20. september 1949. Hann varð prentari, kennari og prestur. Hann á þrjú börn með konu sinni Magdalene og þrjú barnabörn. Sem kennari og síðar prestur hefur hann búið í Nuuk, Sarfannguit, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq. Hann hefur verið skíðakennari í frístundum og er þekktur sem söngvari, lagahöfundur og skáld.

Auk Sögunnar um Kaassali voru unglingabækurnar Skriva í sandin (Skrifað í sandinn) eftir Marjuna Syderbø Kjelnæ og Með heiminn í vasanum eftir Margréti Örnólfsdóttur tilnefndar til verðlaunanna.

Áður hafa fengið verðlaunin barnabækurnar Sagan af bláa hnettinum eftir Andra Snæ Magnason (2002), Engill í vesturbænum eftir Kristínu Steinsdóttur og Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur (2004), færeyska bókin Ein hundur, ein ketta og ein mús eftir Bárður Oskarsson (2006), Draugaslóð eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur (2008) og Garðurinn eftir Gerði Kristnýju (2010).

Den arktiske regions betydning for de vestnordiske lande diskuteres

Vestnordisk Råds årsmøde afholdes i Gjógv på Færøerne 4. – 6- september.  Omkring 30 vestnordiske og norske parlamentarikere samt ministre samles for at diskutere højaktuelle vestnordiske interesser. 

Blandt de politiske emner der tages op er hvordan de vestnordiske lande, som har så få indbyggere, kan styrke sin position og indflydelse i den arktiske region, i en tid hvor fokusen og interessen for den stiger stadig, som følge af stigningen af dens økonomiske betydning.

Det er blevet rejst i Rådet, at Vestnordens position i det internationale system er i hurtig udvikling og at de vestnordiske lande skulle overveje, at sikre sig en rolle i den politiske beslutningsproces angående arktiske anliggender og nordatlantiske interesser.  Ikke mindst for at være i bedre stand til at beskytte egne interesser. 

Blandt de spørgsmål man har rejst i Rådet, er om en fælles vestnordisk politik, på bestemte områder vedrørende arktiske anliggender, kan styrke de tre landes politiske vægt og give dem en større indflydelse på udviklingen i regionen.

Klimaændringerne bliver også diskuteret på årsmødet. Det er blevet påvist, at der er sket ændringer i regionen som følge af klimaændringer. Både flora og fauna har ændret sig. Muligheder for udnyttelse af levende og ikke-levende ressourcer har ændret sig og nye sejlruter har åbnet sig.

Alt medfører dette både muligheder og udfordringer.  Der er blevet påpeget at der i løbet af kun en generation er sket store ændringer som bl.a. har indflydelse på de lokale samfunds levevis.  Dette medfører store politiske, samfundsmæssige og forskningsmæssige spørgsmål som mødet vil tage op.  Man vil blandt andet diskutere hvordan vi bedst følger med i hvilke ændringer sker og hvorfor, hvordan vi skal reagere overfor disse og evt. leve med dem.

Uddannelse og forskning vil ligeledes være på årsmødets agenda.  Blandt andet vil man diskutere, om det for de tre lande er grund til, at styrke de akademiske samfund og ,,producere” flere akademikere, og om det i givet fald ville være fordelagtigt for landene at samarbejde om dette.  Man vil også diskutere, hvordan forskning og akademiske konklusioner kan formidles til befolkningerne på en forståelig måde.

Mødet vil blandt andet også diskutere fiskeri, forholdet til EU, kulturelle sager og Hoyvíksaftalen.

Vestnordisk Råd er det formelle samarbejdsorgan mellem Færøernes Lagting, Grønlands Landsting og Islands Alting. 

I Rådets Præsidium sidder formand Henrik Old fra Færøerne og viceformændene Josef Motzfeldt formand for Inatsiartut (Grønlands Landsting) og Ólína Þorvarðardóttir Altingsmedlem, Island.

I Vestnordisk Råds færøske delegation sidder, udover Henrik, lagtingsmedlemmerne Bill Justinussen, Brandur Sandoy, Edva Jacobsen, Gunvør Balle og Poul Michelsen.

I Rådets grønlandske delegation sidder, udover Josef, medlemmer af Inatsisartut Ruth Heilmann, Aleqa Hammond, Astrid Fleischer Rex, Jane Petersen og Siverth K. Heilmann. 

I Rådets islandske delegation sidder, udover Ólína, altingsmedlemmer Lilja Rafney Magnúsdóttir, Árni Johnsen, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Sigurður Ingi Jóhannsson og Þór Saari.

Yderligere info: Thordur Thorarinsson, generalsekretær, +354 5630731, vestnordisk@althingi.is .

De vestnordiske landes position som følge af ændringer i Arktis

Dagene 28. og 29. marts 2012 samles omkring 40 vestnordiske, norske og danske politikere, akademikere og eksperter i Ilulissat i Grønland på Vestnordisk Råd årlige temakonference for at diskutere ”Vestnordens position i det internationale system, med særlig fokus på Arktis”.  Medierne er velkomne at deltage i konferencen.

Ændringer i regionen og deres konsekvenser for de vestnordiske lande

På konferencen bliver landenes fælles interesser bl.a. kortlagt i lys af de ændringer som konsekvenserne af miljø- og klimaændringer i de sidste årtier har påført regionen og det internationale system.

Baggrunden for valg af temaet er, at man har i de sidste årtier oplevet store miljø- og klimaændringer i Vestnorden. Disse har haft og vil fortsat have mange og diverse konsekvenser, ikke mindst forøget økonomisk aktivitet i regionen i forbindelse med udnyttelse af mineraler og andre ressourcer samt mulig åbning af sejlforbindelser i Arktis. Blandt andet på grund af dette viser stadig flere lande stigende interesse og engagement i regionen.

Vestnordens position i det internationale system er således i hurtig udvikling. Det er yderst vigtigt at de vestnordiske lande sikrer sig en central rolle i den politiske beslutningsproces angående arktiske anliggender og nordatlantiske interesser og bliver således bedre i stand til at beskytte egne interesser. Det er Rådets håb, at konferencen vil bidrage til dette.

Det bliver også undersøgt, om en delvis fælles vestnordisk politik på området ville styrke de tre landes politiske vægt og give dem en større indflydelse på udviklingen i regionen.

Oplægsholdere

Blandt forelæsere er Alyson Bailes adjunkt ved Islands Universitets fakultet for statskundskab og gæsteprofessor ved College of Europe i Bruges, Ágúst Þór Árnason leder af Akureyri Universitets juridiske fakultet, Birger Poppel forskningsprojektchef for Det arktiske Levevilkårsprojekt, SLiCA ved Ilisimatusarfik (Grønlands universitet), Gestur Hovgaard, lektor i samfundsvidenskab ved Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes universitet), Lene Kielsen Holm projektleder ved Grønlands Naturinstituts Klimacenter vedrørende Arktik Science partnership, Margrét Cela ekspert i international politik, Dr Níels Einarsson, direktør for Stefanssons Arktiske Institution på Akureyri, Dr. Rasmus Ole Rasmussen lektor ved Roskilde Universitet og Senior Research Fellow i NORDREGIO og Sven-Roald Nystø MPhil i polare studier, Specielrådgiver ved Árran lulesamisk senter i Norge.

Yderligere information

Vestnordisk Råd er et parlamentarisk samarbejdsorgan mellem Grønland, Island og Færøerne.

Vestnordisk Råds præsidium består af formand Henrik Old Løgtingsmedlem samt viceformænderne Josef Motzfeldt formanden for Grønlands Inatsisartut og Ólína Þorvarðardóttir Altingsmedlem.

I Vestnordisk Råds færøske delegation sidder lagtingsmedlemmerne Henrik Old formand, Bill Justinussen, Brandur Sandoy, Edva Jacobsen, Gunvør Balle og Poul MichelsenI Vestnordisk Råds grønlandske delegation sidder følgende medlemmer af Inatsisartut: Josef Motzfeldt formand, Aleqa Hammond, Astrid Fleischer Rex, Jane Petersen, Ruth Heilmann og Siverth K. HeilmannI Vestnordisk Råds islandske delegation sidder altingsmedlemmerne Ólína Þorvarðardóttir formand Árni Johnsen, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Sigurður Ingi Jóhannsson og Þór Saari.

For yderligere oplysninger kontakt generalsekretær Thordur Thorarinsson, +354 563 0731

Staða Vestur-Norðurlanda í ljósi breytinga á Norðurskautinu

Dagana 28. og 29. mars 2012 safnast 40 vestnorrænir, norskir og danskir stjórnmála-, háskóla- og fræðimenn saman í Ilulissat á Grænlandi á árlegri þemaráðstefnu Vestnorræna ráðsins til að ræða „stöðu Vestur-Norðurlanda í alþjóðasamfélaginu, sértaklega hvað varðar Norðurskautssvæðið og þær breytingar sem þar hafa orðið“.

Breytingar á Norðurskautssvæðinu og áhrif þeirra á Vestur-Norðurlönd

Á ráðstefnunni verða m.a. kortlagðir sameiginlegir hagsmunir Færeyja, Grænlands og Íslands í ljósi þeirra breytinga sem afleiðingar umhverfis- og loftlagsbreytinga síðustu ára og ártuga hafa haft í för með sér fyrir svæðið og raunar alþjóðakerfið allt.

Ástæða fyrir vali ráðsins á þessu þema er, að verulegar breytingar hafa átt sér stað á umhverfi og veðurfari á Vestur-Norðurlöndum undanfarna áratugi. Þessar breytingar hafa haft ýmsar afleiðingar eins og auknar siglingar á svæðinu sem og aukin efnahagsleg umsvif, ekki síst í tengslum við nýtingu á þeim auðlindum sem þar er að finna. Meðal annars af þessum ástæðum sýna nú sífellt fleiri ríki svæðinu aukinn áhuga.

Staða Vestur-Norðurlanda í alþjóðakerfinu er því í mikilli þróun. Mikilvægt er að löndin þrjú tryggi sér miðlægt hlutverk í pólitískum ákvörðunum varðandi málefni norðurslóða og Norður-Atlantshafs og verði þannig betur í stakk búin til að vernda eigin hagsmuni.  Það er von ráðsins að ráðstefnan stuðli að því.

Þá verður jafnramt kannað hvort sameiginleg stefna Vestur-Norðurlanda varðandi ákveðna málaflokka á þessu sviði gæti styrkt stöðu landanna þriggja og þannig áhrif þeirra á þróun svæðisins.

Fyrirlesarar

Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni verða  Alyson Bailes aðjúnkt við stjórmálafræðideild HÍ og gestaprófessor við Evrópuháskólann í Brugge, Ágúst Þór Árnason deildarformaður lagadeildar Háskólans á Akureyri, Birger Poppel rannsóknarstjóri við verkefnið Lífshættir og lífsgæði fólks á norðurslóðum SLiCA við Háskóla Grænlands, Gestur Hovgaard, lektor i samfélagsfræðum við Háskóla Færeyja, Lene Kielsen Holm rannsóknarstjóri hjá Loftlagsmiðstöð Náttúrufræðistofnunar Grænlands, Margrét Cela sérfræðingur í alþjóðastjórnmálum og doktorsnemi við Háskólann í Lapplandi, dr. Níels Einarsson, forstöðumaður Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, dr. Rasmus Ole Rasmussen lektor við Háskólann í Hróarskeldu og Sven-Roald Nystø MPhil i heimskautafræðum, ráðgjafi við Árran lulesamísku miðstöðina í Noregi.

Frekari upplýsingar

Vestnorræna ráðið er formlegur samstarfsvettvangur þinga Færeyja, Grænlands og Íslands.

Í forsætisnefnd ráðsins sitja formaðurinn Henrik Old lögþingsmaður ásamt varaformönnunum Josef Motzfeldt forseta Grænlandsþings og Ólínu Þorvarðardóttur alþingismanni.

Í Íslandsdeild ráðsins sitja auk Ólínu Þorvarðardóttur þingmennirnir Árni Johnsen, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Sigurður Ingi Jóhannsson og Þór Saari.

Frekari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri ráðsins Þórður Þórarinsson, s. 563 0731.