Nordisk Råds Session 2002

Foruden at følge Nordisk Råds session, vil præsidiet få lejlighed til at holde sine kontakter med Rådet ved lige samt at stifte nye.

Præsidiet vil under sessionen holde møde med de vestnordiske samarbejdsministre, kulturministre og sundhedsministre samt med direktørerne for de Nordiske Huse på Færøerne og Island og med NAPA og NIPÅ.

Arctic Council’s Conference 2002

The then president of the West-Nordic Council, Mr. Hjálmar W. Árnason, delivered the enclosed speech at the Arctic Council’s Conference 2002 in Tromsø.

Hjálmar W. Árnason (MP)
2nd vice-president of the West Nordic Council

Hunters of the North in Dublin

Rådsformand Jógvan á Lakjuni holdt følgende tale i forbindelse med åbningen af udstillingen:


Professor Séamas Ó Catháin’s åbnede udstilliingen officielt med følgende tale:


Please click on the links above to find the speeches made in connection with the opening of the exhibition.
Jógvan á Lakjuni (MP)
president of the West Nordic Council

Litteraturprisen (grønlandsk)

Nunani Avannarliit Killerni Meeqqanut inuussutuaqqallu atuakkiortunut nersornaasiinermi innersuussaq.

Nalileeqatigiit Reykjavik-imi ulloq 10. august ataatsimiinneranni aalianngiunneqarpoq ”Sagan um bláa knøttin” Nunani Avannarliit Killiit Meeqqanut inuusuttuaqqanullu atuakkiornermut nersor-naasiuttagaat ukioq 2002, tunniunneqassasoq.

Atuakkiortumut Andre Snær Magnason og assiliartalersumut Áslaug Jónsdóttir.

Søgan um bláa knøttin nunami avataarsuaniittumi pisimasuutitaavoq, meeraannarni najugaqarfi-gineqartumi. Meeqqat najugaanni sunaluunniit inersimasut silarsuaanitut inngilaq. Kisianni nalun-ngilarput nunami paradis-iqanngitsoq, taannattaaq paradis-i nunat killiit inooriaasaata navianar-torsiortippaa ajornannginaallugu aammalu ileraasuutsiginngilluinnarlugu.

Meeqqat nunaata ilannut angut tikkippoq sorpassuarnillu pilerisaallugit. Meeqqallu pilluaraluaqisut sutigut tamatsigut, iluatsippaa ”pilluarnermik” nioqquteqarfigalugit. Nuannisaarutissanut tamanut akigitippaa taamaallaat meeqqat meeraaniminguat inuusunniminnguallu. Naggataatigullu nunarsua-mi nuannisaarutissarpasuarnik peqalerput.

Inuiaat oqaluttuasartaat naatsunnguangorlugu – oqaluttuaq imaattoq, qanoq ililluni nunat killiit ”seqineq” kisimiillutik pigilersimagaat – ”nunarsuup affaa” pilliutigalugu.
Kisianni oqaluttuaq tamaanga naanngilaq. Meeqqat paasivat nunarsuup illuatungaani taartorsuaqar-toq tassaniittullu meeqat naammattoorpaat. Ilerasorqaat, paasigamikku meeqqat taartumiittut immi-nermininngaaniit ajunnginneroqisut.

Hulda Malillu pillugit oqaluttuamini, atuakkiortup pissanganartumik ilumoorsarpalutumik aammalu quinartunngorlugu eqqartorpaa nunarsuarmik eqqartorneqartut qanganisaanersaat meeqqanut- inersimasunullu atuakkiornerup – ajortilinngorneq. Aammalu qanoq ilulluni qulaajaanera, inuit qanoq imminnuinnaq ajunngitsussaq pillugu iliortarnersut, qanoq ajornangitsigisumik peqquserluf-figinittarneq, aammalu inuttut ileqqorissaarnerit nunani killerni qanoq atugarliorfiutigisoq.

Aammattaaq oqaluttuavoq meeqqat ilisimasaat qanorlu meeraatsialaasinnaasut, aamma oqaluttuaa-voq meeraaneq erlinnarnerpaajusoq pigisatinni.

Oqaluttuaq allallugaavoq pissanganarlunilu, oqalutuataa inuttaalu ullutinnut naleqquttuuput, aamma assiliartalersugaalluni oqaluttuartaanut naleqqulluinnartumik.

Naliliisoqatigiit innersuuppat Vestnordens Råd-ip tunniutissagaa Meeqqanut- inuusuttuaqqanullu nersornaat imatut ilillugu atuakkiortumut Andre Snær Maganson-ip pissagai 50.000 DDk. aamma assiliartalersuisoq Áslaug Jónsdóttir-ip pissagai 10.000 DDK.

Reykjavik ulloq 10.august 2002-08-16


Silja Adalsteinsdóttir Vera-Lise Rosing Olsen Helena Dam á Neystabø

Udtalelser og interne beslutninger

Vestnordisk Råds præsidiums
interne beslutninger og udtalelser
for Rådets årsmøde i Stykkishólmur 17-18 august 2002

Interne beslutninger

1
At Vestnordisk Råd gennemfører en evaluering af Rådets virksomhed, herunder revurdering af forretningsorden, økonomireglerne og internationalt engagement.

Præsidiet vil arbejde på evaluering af Vestnordisk Råds virksomhed og fremlægge en rapport på det næste årsmøde. Den nuværende forretningsorden er mangelfuld på mange måder, og dette har ført til uklarheder i Rådets arbejde. En revurdering af forretningsordenen ville derfor klart kunne styrke Rådets virke. Ligeledes er det ønskeligt af gennemgå økonomireglerne og vurdere om disse bør revurderes. Endvidere er det nødvendigt, at Rådet tager en diskussion om hvorvidt der skal satses på internationalt samarbejde, og hvorvidt det skal bruge Rådets begrænsede midler til interne samarbejde på det vestnordiske område.

2
At Vestnordisk Råds nationale delegationer holder årlige møder med deres respektive parlamentsformænd om Rådets virksomhed og det sidste årsmødes rekommandationer.

Der har været en stor diskussion om at øge politisk forståelse for Vestnordiske fælles interesser i Vestnordisk Råds medlemslande og styrke Rådets forhold til de nationale parlamenter. Det er ønskeligt at forstærke kendskabet til Rådets virksomhed blandt vestnordiske parlamentarikere og den foreslåede ordning skal ses som en led i dette. Forståelse for Rådets virke er særdeles vigtigt for Vestnordisk Råd da den faste procedure for at fremføre Rådets rekommandationer for regeringerne, er at fremlægge dem som resolutioner i parlamenterne. Årlige møder mellem de nationale delegationer og deres respektive parlamentsformænd vil kunne bidrage til tættere forhold mellem Vestnordisk Råd og parlamenterne og sikre nødvendig forståelse for Rådets rekommandationer.

De nationale delegationer ville så orientere om deres møder med parlamentsformændene i deres redegørelser på årsmøderne.

3
At Vestnordisk Råds præsidium undersøger, om der er grundlag for at Rådet laver en rekommandation angående organisering af de Vestnordiske fonde med særligt henblik på at fusionere dem og/eller gøre oplysninger om dem mere tilgængelige og gennemskuelige.

Præsidiet vil undersøge om der er grund til at lave en rekommandation om at fusionere alle Vestnordiske fonde i én fond for Vestnorden i stedet for de fire, som er i drift på nuværende tidspunkt. Der vil undersøges om der kunne være driftsmæssige og praktiske fordele ved at fusionere fondene samt om dette kunne simplificere ansøgningsprocesserne og gøre dem mere gennemskuelige. Arbejdsgruppen ville fremlægge fremlægge sit resultat på Rådets næste årsmøde.Udtalelser til NORA

1
Opfordre NORA til at undersøge om der er grundlag for færgerute mellem USA/Canada og Grønland/Island/Færøerne.

Idéen opstod på Vestnordisk Råds temakonference om trafik i juni, da deltagerne diskuterede muligheder angående færgeforbindelser i Nordatlanten. Det ville være ønskeligt, hvis NORA kunne bistå rederier eller andre parter i at undersøge nye muligheder i denne sammenhæng. En færgerute mellem USA/Canada og Grønland/Island/Færøerne ville være en vigtig tilføjelse for trafiknettet i Nordatlanten og kunne fremme turisme i området.

2
Opfordre NORA til at undersøge muligheder for at oprette en fælles vestnordisk musikfestival og undersøge grundlag for at stifte en vestnordisk “hit fabrik” i Island.

Populærmusikken i Vestnorden har haft stor fremgang i de seneste pr, og samarbejdet mellem vestnordiske musikere er blevet styrket. En Vestnordisk musikfestival kunne bidrage til at yderligere forstærke denne del af Vestnordisk kultur samtidig med at den ville danne forum for øget kontakt og samarbejde mellem de forskellige landes musikere.

Hit Fabrik: Islændinge har haft stor succes ved at fremme islandsk musik og musikere internationalt. De har gjort sig store erfaringer på dette område som færingerne og grønlændingerne kunne drage nytte af. Med en slags “hit fabrik”, et center med kompetence og viden på området, kunne vestnordiske grupper komme til Island, øve og optage musik og udnytte den viden og de erfaringer islændinge har gjort i international marketing af populærmusik.

Børne- og Ungdomslitteraturprisen

Den Vestnordiske Børne- og Ungdomslitteraturpris 2002

Vestnordisk Råds formand, althingsmand Hjálmar Árnason, overrakte d. 17. august i lørdags den nyindstiftede Vestnordiske Børne- og Ungdomslitteraturpris under en højtidelighed på Hotel Stykkishólmur. Prisen på 60.000 danske kroner gik til børnebogen “Historien om den blå planet” af forfatteren er Andre Snær Magnason med illusrationer af Áslaug Jónsdóttir.

Sagan um bláa knøttin foregår på en fjern planet, hvor der kun bor børn. På børnenes planet er ingenting som i de voksnes verden. Men paradis på jord findes som bekendt ikke. Til et af børneplanetens lande kommer der en voksen mand med alverdens lokkende tilbud. Og selv om børnene i forvejen er fuldkommen lykkelige, lykkedes det ham at sælge dem “lykke”. Prisen på hvert af forlystelsestilbuddene er blot en lille smule af børnenes barndom og ungdom. Og til sidst har de alle verdens goder.

Men historien slutter ikke der. Børnene opdager mørket på den anden side af planeten og de møder børnene, som bor der. Deres anger er stor, da mørkebørnene viser sig at være større mennesker end dem selv. Det er også historien om børns visdom og storhed, og fortællingen om, at barndommen er den største skat vi ejer.

Historien er velskrevet og spændende, den er nutidig hvad angår tema og persongalleri, og den har fremragende illustrationer, som passer godt til teksten.

De øvrige indstillede værker var fra Grønland “Sialuarannguaq” af Jørgen Petersen og fra Færøerne bogen “Kuffa” af Brynhild Andreasen (tekst) og Astrid MacDonald (illustrationer).

Formålet med Prisen, som tildeles hvert andet år, er at støtte litteraturen i Vestnorden og at opmuntre og inspirere de forfattere, som bruger deres talenter til at skabe børne- og ungdomslitteratur. Formålet er yderligere, at Prisen skal skabe konkrete resultater, hvormed børn og unge i vestnorden kan lære om hinandens litteratur og kultur. Med finansiering fra de vestnordiske kulturministerier oversættes de indstillede værker også til de øvrige vestnordiske sprog, grønlandsk, islandsk og færøsk, og til et skandinavisk sprog.

Udtalelse om Samarbejde

Vestnordisk Råd, som netop har afholdt sit årsmøde i Island, opfordrer Air Greenland til at genoptage samarbejdet med Air Iceland og Atlantic Airways omkring forbedring af samfærdslen mellem de vestnordiske lande.

Netop med henblik på at forbedre samfærdslen mellem de vestnordiske lande, afholdt Vestnordisk Råd en trafikkonference i Tórshavn i juni 2002 med deltagelse af luftfartselskaber, eksperter, repræsentanter for større brugergrupper m.m.
Under konferencen tilbød luftfartselskaberne Air Iceland, Atlantic Airways og Air Greenland til Rådets store glæde at udarbejde en fælles vestnordisk plan til forbedring af samfærdslen mellem de vestnordiske lande. Vestnordisk Råd blev stillet i udsigt, at planen skulle fremlægges på Rådets årsmøde i august, og danne grundlag for Rådets drøftelser vedr. forbedring af flyforbindelserne mellem de vestnordiske lande.

Ifølge Vestnordisk Råds oplysninger har Air Greenland imidlertid trukket sig fra samarbejdet, mens Air Iceland og Atlantic Airways fortsat arbejder på en løsning af de trafikale problemer mellem de vestnordiske lande. Vestnordisk Råd har – formentlig på denne baggrund – endnu ikke modtaget den lovede fællesplan for den vestnordiske flytrafik.

Vestnordisk Råd beklager, at ikke alle de vestnordiske flyoperatører demonstrerer samme vilje til at forbedre samfærdslen mellem de vestnordiske lande. Ikke blot udviklingen af det vestnordiske erhvervsliv og turismen i de vestnordiske lande, men også de vestnordiske landes oplevelse af samhørighed afhænger i høj grad af en velfungerende infrastruktur.

Vestnordisk Råd opfordrer derfor de vestnordiske flyoperatører til at genoptage samarbejdet til fordel for hele den vestnordiske region og dens befolkninger.

Årsmødet 2002

Vestnordisk Råds årsmøde 2002 sluttede efter konstruktiv diskussion mellem landenes delegationer om anliggender, der er af særlig vestnordisk interesse. Det er et af Rådets erklærede formål at styrke samarbejdet mellem Færøerne, Island og Grønland indenfor en række områder, herunder rent politiske anliggender såvel anliggender af mere folkelig karakter.

Årsmødet diskuterede også Rådets temakonference 2002, som handlede om trafikforholdene mellem de vestnordiske lande. Formålet var bl.a. at forbedre mulighederne for det folkelige samarbejde, f.eks. mellem landenes idrætsudøvere, kunstnere eller skoleungdom.

Rådet kunne i denne sammenhæng glæde sig over, at Atlantic Airways og Air Iceland har udvidet deres samarbejde med ruten Vágar – Reykjavík – Narsarsuaq, men beklagede samtidig Air Greenlands valg om ikke at deltage i samarbejdet. Sagen vil fortsat antage høj prioritet i Rådets arbejde.

Vestnordisk Råds tema i 2003 bliver Sundhed. Dette er et stort emne, som vil kræve koncentreret og målrettet samarbejde med Vestnordisk Råd og landenes sundhedsministerier, relevante eksperter og fagfolk. Det er også meningen at samarbejde med f.eks. Nordisk Ministerråd om emnet. Rådets konference om Sundhed afholdes i Grønland.

Rådet besluttede yderligere, det prioriterede tema for 2004 skal være Energi.

Annual Meeting 2002

The West Nordic Council’s annual general meeting will be held in Stykkishólmur in the north-west of Iceland on 17 and 18 August.
The entire Council will meet to discuss issues of west Nordic interests. In particular, the traffic situation to and between the Faroes, Iceland and Greenland is expected to receive much attention.
The members will evaluate the past year’s events as well as looking at future issues and initiatives.

Also, the Council’s literature prize winner will be announced.

The DKK 60,000 prize for Teenagers’ and Children’s Literature will be awarded for the first time at the Annual Meeting.

Conference 2002

Temakonferencen 2002 handlede om trafik i Vestnorden. Både politiske beslutningstagere og fagfolk deltog på konferencen.

Hjálmar Árnason, rådsformand i Vestnordisk Råd, bød velkommen og påviste de store trafikale problemer, som landene i Vestnorden har, og at det er et stort problem at drive et moderne trafiksystem mellem landene på grund af de geografiske forhold. Han nævnte i den forbindelse, at kun 400.000 folk bor i dette område, som er næsten lige så stort som Europa.

Han var overbevidst om, at de traditionelle markedskræfter ikke ville løse problemerne, men at politikerne måtte tage fat. Konferencens formål var også at danne grundlag for rekommandationer til de vestnordiske parlamenter.

Blandt deltagerne på konferencen var også repræsentanter for de tre flyselskaber i Vestnorden og fra erhverslivet. De tre flyselskaber påviste, at det var meget svært at få kommercielt grundlag for nogle af ruterne mellem landene.

De var på den anden side meget positive overfor nogle af de forslag, som deltagerne havde forberedt. De viste også en vilje til at få flere ruter mellem Færøerne, Island og Grønland op at stå, men de lagde vægt på, at de ikki formåede at løse problemerne på egen hånd. Det var nødvendigt med hjælp fra regeringerne og andre involverede på en eller anden måde.

Tryk på linken for et længere referat fra konferencen.——
The Theme Conference 2002 was about Traffic. The participants represented a range of experts and political decision makers.

Further inquiries are answered through vestnordisk@althingi.is