Ny generalsekretær til Vestnordisk Råd

Inga Dora Markussen her som hovedmoderator ved Arctic Circle Greenland Forum i maj 2016. Foto: Arctic Circle

Onsdag den 1.november udsendte Kári Páll Højgaard, formand for Vestnordisk Råd, en intern meddelelse til Rådets medlemmer om at generalsekretær, Inga Dora Markussen har opsagt sin stilling. Hun har 3 måneders opsigelsesfrist og har dermed sidste arbejdsdag den 31.januar 2018.

Formandens meddelelse til Rådets medlemmer var som følger:

“Jeg tager naturligvis hendes opsigelse til efterretning, og vil benytte lejligheden at takke Inga Dora for hendes store engagement og indsats siden juni 2014.

Hun har ydet en god og solid indsats i sin tid som generalsekretær og jeg vil fremhæve nogle af de større opgaver hun har gennemført. Inga Dora har været med til at definere Rådets arktiske dagsorden, som blandt andet har medført, at Rådet har identificeret de vestnordiske fælles interesser, som skal styrke regionen i arktisk sammenhæng. Hun har medvirket til, at Rådet fik en observatørstatus i Arktisk Råd, hvor der blev sendt ansøgninger i 2014 og  i opdateret version i 2016, eftersom kravene til ansøgningerne ændredes.  Den opdaterede version tog udgangspunkt i temakonferencen i Grindavik 2016, om Demokrati i Vestnorden – de nationale parlamenters rolle i arktisk regeringsførelse.

Inga Dora har ligeledes bidraget til at Rådets virke og fokus har fået en god platform på Arctic Circle konferencerne og forum siden 2014.

Jeg vil også fremhæve hendes flotte indsats ved markeringen af Vestnordisk Råds 30 års jubilæum i 2015 i Runavik og Tórshavn samt med forberedelserne af vores kulturaftener under årsmøder og temakonferencer.

Kort sagt mister Rådet en generalsekretær, der har favnet bredt og har bevist, at sammen er vi stærke.

Det er derfor vemodigt, at vi må sige farvel til Inga Dora, som har udvist stor engagement og interesse i at løse Rådets opgaver. Jeg respekterer hendes beslutning, som indebærer, at hun flytter hjem til Grønland med sin mand og 4 børn, idet hun tiltræder som uddannelseschef i Royal Greenland den 1.februar 2018 og jeg ønsker hende tillykke og al mulig held og lykke med det nye job. Jeg er sikker på, at hun vil sætte sit præg i sin kommende stilling, ligesom hun har været med til sætte sit præg på Vestnordisk Råds virke og samarbejde.

Vestnordisk Råd når at sige farvel til Inga Dora i Ilulissat, som danner rammen for Rådets temakonference i slutningen af januar 2018. Rådet skal derfor i gang med at finde en ny generalsekretær og præsidiet håber, at en ny generalsekretær kan ansættes inden temakonferencen, så vi kan sige goddag og farvel.

Med venlig hilsen, på vegne af præsidiet,

Kári Páll Højgaard,
Formand for Vestnordisk Råd”

Jobopslag forventes at blive offentliggjort i nogen af de vestnordiske aviser og jobdatabaser i næste uge.