Mikroplast, fiskeriuddannelse og sangbog i fokus

Vestnordisk Råds årsmøde vedtog 3 nye rekommandationer som nu bliver sendt til videre behandling i medlemslandenes parlamenter, Islands Alþingi, Færøernes Løgtingið og  Grønlands Inatsisartut.

Rådet vedtog blandt andet at opfordre regeringerne i de tre lande til at samarbejde om at undersøge mængden af mikroplastik i havmiljøet og plastforurening generelt i Nordatlanten. Rådet ønsker, at resultaterne af undersøgelsen forelægges for Vestnordisk Råd i 2018. Det anbefales også, at landenes myndigheder arbejder sammen om at reducere brugen af plast og mikroplastik i de vestnordiske lande og arbejde direkte imod brugen af mikroplast i landene og internationalt. Rådets rekommandation fremhæver den alvorlige trussel som plastforurening til havet udgør og dermed livsgrundlaget i det vestnordiske region, der i vid udstrækning afhænger af marine ressourcer.

På mødet blev det også vedtaget at anmode de tre landenes regering til at overveje mulighederne for øget samarbejde mellem de vestnordiske landes uddannelser på fiskeriområdet og på alle niveauer. Der lægges særlig vægt på viden omkring fuld udnyttelse af marine produkter, fiskeriteknologi og innovation. De tre lande har hver især ekspertise til at levere på bestemte områder af fiskerisektoren, og som landene med fordel kan udveksle indbyrdes. Derudover står alle tre lande over for mange lignende udfordringer  i fiskerisektoren.

Rådet blev også enige om at anmode regeringerne i de tre lande til at nedsætte en arbejdsgruppe af kyndige i kulturområdet der skal have til opgave at udarbejde en fælles vestnordisk nodesæt vise-og sangbog.

Årsmødet der blev holdt i dagene 31.august – 1.september fik en ny dimension, da de tre landes udenrigsministre var inviteret til et topmøde for at drøfte emnet; “Vestnorden som en stærk region i Arktis”. Topmødet var positivt og ikke mindst produktivt, for senere den samme dag underskrev ministrene en samarbejdsaftale, som blandt andet skal føre til en afdækning af mulighederne for at indgå en frihandelsaftale, og etablering af et vestnordisk handelsråd.

Rådet afskrev 4 rekommandationer og dermed er der 8 ialt rekommandationer som samlet set skal styrke samarbejde i den vestnordiske region.

Rådet fik også en ny formand, da formandsskabet skiftede fra Island til Færøerne. Kári Páll Højgaard, er nu Vestnordisk Råds præsident frem til næste årsmøde som holdes i Løgtingið om et år. Præsidiets øvrige medlemmer er; Lars-Emil Johansen, 1.vicepræsident fra Grønland og Bryndís Haraldsdóttir 2.vicepræsident fra Island.

Parlamenterne fra de tre lande sender hver seks repræsentanter til Vestnordisk Råd. Bryndís Haraldsdóttir er formand for den islandske delegation, og foruden Bryndís har den islandske delegation Lilja Rafney Magnúsdóttir som næstformand samt Eygló Harðardóttir, Njáll Trausti, Friðbertsson, Einar Brynjólfsson og Pawel Bartoszek.

For Grønlands vedkommende er Lars Emil Johansen formand for den grønlandske delegation, og formand for Inatsisartut. Derudover består den grønlandske delegation af Justus Hansen, Iddimanngiiu Bianco, Anders Olsen, Nikolaj Jerimiassen og Villy Olsvig. På årsmødet var Mala Høy Kuko deltog på mødet istedet for Justus Hansen, Nikolaj Jerimiassen nåede ikke frem til Island på grund af vejrforhold, mens Anders Olsen meldte afbud.

For Færøernes vedkommende er Kári Páll Højgaard formand for den færøeske delegation, og foruden Kári består den færøeske delegation af Jørgen Niclasen som næstformand samt Bjørn Samuelsen, Joen Magnus Rasmussen, Magni Laksáfoss og Bill Justinussen. Da Jørgen Niclasen og Bjørt Samuelsen var forhindret i at deltage i årsmødet deltog Elisabet Mercedis Gunnleygsdottir og Katrin Kallsberg i deres sted, mens Bill Justinussen i sidste øjeblik var forhindret i at deltage i årsmødet.

Man kan nærme sig de nye rekommandationer ved at klikke på linkene nedenfor:

Vestnordisk Råds rekommandation nr 1 2017

Vestnordisk Råds rekommandation nr 2 2017

Vestnordisk Råds rekommandation nr 3 2017