Inatsisartut vedtager to rekommandationer

Rådets 2.vicepræsident og formand for Inatsisartut, Lars-Emil Johansen fremlagde rekommandation 2/2016 om vestnordiske efterskoler på Inatsisartuts samling den 23.maj 2017, hvor den fik parlamentets fulde opbakning. Også dagen efter den 24.maj blev rekommandation nr. 3/2016 om konference om de vestnordiske landes stilling i den geopolitiske virkelighed, vedtaget.

I dag onsdag den 24.maj 2017 vedtog det grønlandske parlament, Inatsisartut Rådets nyeste rekommandation nr. 3/2016 og igår  den 23.maj blev rekommandation nr. 2/2016 også vedtaget.

Henholdsvist henviser rek. nr. 3/2016 om at de vestnordiske regeringer afholder en konference med det formål at diskutere landenes stilling i den nye geopolitiske virkelighed, og der henvises til Vestnordens geografiske placering som spillede en strategisk rolle for USA og deres allierede under den kolde krig. De senere års forskydninger i den geopolitiske arena, vækker spørgsmålet om Vestnorden betydning, hvis der opstår yderligere gnidninger. Hvordan vil landenes rolle være i fremtidige konflikter? Dette ønsker Vestnordisk Råd belyst gennem en konference.

I rekommandation nr. 2/2106 opfordrer Vestnordisk Råd medlemslandenes, Færøernes, Grønlands og Islands, regeringer om at udarbejde en redegørelse om hvordan der hensigtsmæssigt kan etableres vestnordiske efterskoler i henholdsvist Grønland, Færøerne og Island for de 14-17-årige. Vestnordisk Råd finder det vigtigt, at der oprettes nogle skoler, der kan være medvirkende til, at ungdommen vokser op med de vestnordiske lande og befolkningerne i deres bevidsthed, samt, at de unge i Vestnorden lærer hinanden at kende rent menneskeligt, sprogligt og kulturelt. Rådet ønsker at regeringerne præsenterer redegørelsen i 2018.

Dermed har Grønlands og Færøernes parlamenter vedtaget rådets nyeste rekommandationer, mens planen er at rekommandationerne bliver lagt frem i Islands parlament, Alþingi i parlamentet i efteråret.

Du kan se alle Vestnordisk Råds levende rekommandationer ved at klikke ind på rekommandationer fra forside