Bryndís Haraldsdóttir møder arktiske parlamentarikere

Vestnordisk Råd er observatører i den arktiske parlamentariske organisation, SCPAR, Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region. Det er en pan-arktisk organisation bestående af parlamentsmedlemmer fra de 8 arktiske lande; USA, Canada, Danmark (Grønland/Færøerne), Island, Norge, Sverige, Finland samt Rusland. Her deltager formanden for Vestnordisk Råd, denne gang Bryndís Haraldsdóttir, medlem af Islands parlament.

Bryndis Haraldsdóttir i Kangerlussaq under en sightseeing, men det var hendes første gang i Grønland. Mødet begyndte her og fortsatte så Sisimiut næste dag.

SCPAR holder 3 til 4 årlige møder i den arktiske region og nu var turen kommet til Folketingets delegation til at arrangere mødet. Aaja Ch. Larsen, folketingsmedlem fra Grønland var vært for mødet valgte at invitere komiteen til Kangerlussuaq og Sisimiut. 11 parlamentarikere fra de arktiske parlamenter (ingen fra USA) deltog i mødet som blev indledt i Kangerlussuaq med oplæg fra værtslandet. De inviterede oplægsholdere var Sara Olsvig, medlem af den grønlandske regering, Naalakkersuisut, og tidligere formand for SCPAR, men hun fremlagde den grønlandske regerings arktiske prioriteringer, efterfulgt af et oplæg fra Anders Stenbakken, direktør for Visit Greenland om turismeudviklingen i Grønland. Så kom  Jacob Damgaard Rousøe fra Arktisk Kommando fortalte om samarbejdet i Arktis om redningsindsatsen, den såkaldte “Search and Rescue”, SAR. Desværre deltog Vestnordisk Råd ikke i den del af mødet på grund af logistik.

To parlamentariske organisationer i Arktis

Selve SCPAR-mødet blev holdt i Sisimiut onsdag den 17.maj, og begyndte med drøftelser om Grønlands oplæg efterfulgt af en fremlæggelse af Eirik Sivertsen, formand og parlamentsmedlem fra Norge om Arktisk Råds ministermøde og dets resultat. Så blev der taget status på CPARs slutdokument vedtaget i Ulan-Ude i Rusland i 2016, fra organisationens generalsforsamling, og drøftet hvilke om fokusområder man vil sætte på næste års generalforsamling. Sidst på dagsordenen kan alle deltagerne så status på deres arktiske arbejde, hvor Bryndís Haraldsdóttir, formand for Vestnordisk Råd holdt sit indlæg. Indledningsvist delte Bryndís den glædelige nyhed om at Rådet netop havde fået observatørstatus i Arktisk Råd, og dermed opnået en flot milepæl i rådets historie. Vestnordisk Råd er dermed en de to parlamentariske organisationer som nu kan følge Arktisk Råds arbejde tæt. Den anden parlamentariske organisation er netop SCPAR.

Demokratisk stemme

Observatørstatussen er vigtig for den arktiske befolkning lød hendes budskab til de øvrige parlamentarikere.
– En af hovedårsagerne til, at Vestnordisk Råd ansøgte om observatørstatus i Arktisk Råd, var at mindske det demokratiske underskud, der er i den politiske beslutningsproces i Arktis. Og hun påpegde Vestnordiske Råd har besluttet at overvåge og bidrage til arbejdet i “Sustainable Development Working Group”  under Arktisk Råd og selvfølgelig følge Senior Arctic Officials møderne tæt, som er de 8 arktiske landes embedsmandskomité.
Hun opfordrede til at SCPAR og Vestnordisk Råd fortsatte det frugtbare samarbejde, nu også inden for Arktisk Råd. – Vi må sikre os, at indbyggernes stemme høres og deres rettigheder beskyttes, lød hendes budskab. Du kan læse Arktisk Råds deklaration på dette link FAIRBANKS_2017_Fairbanks_Declaration-2017
Bryndís talte også generelt om Rådets arbejde og temakonferencen i Færøerne i februar om mænds udfordringer set med ligestillingsperspektiv.  Hun sluttede med at kommentere dagsordenspunktet om at gøre SCPAR synligere i offentligheden, og tilbød at Vestnordisk Råds sekretariat kan bidrage med erfaringer omkring kommunikationsplan og erfaringer med at synliggøre SCPAR. Men organisationen fylder 25 år i 2018.T

Torsdag den 18.maj rejste delegationerne så hjem fra Sisimiut og mødes næste gang i Reykjavik den 12.oktober lige op til Arctic Circle Assembly konferencen.